If education is at the heart of the matter, then what is the best practice?

Gepubliceerd op

In deze speciale editie van de Erfgoedarena in herinnering aan oud-docent Nico Halbertsma, staat de invulling van educatieve activiteiten van erfgoedinstellingen centraal. Hoe zorg je ervoor dat een programma licht voelt en ook voldoende de programma-inhoud van de samenstellers vertegenwoordigt?

Educatie en leren wordt, ook in de actualiteit van bezuinigingen en politieke discussies over cultuur, in erfgoedinstellingen nog steeds als een essentiële pijler gezien. Er wordt over de inzet van educatieve programma’s niet getwijfeld. Maar hoe zorg je ervoor dat een programma licht voelt en ook voldoende de programma-inhoud van de samenstellers vertegenwoordigt?

In deze speciale Erfgoedarena, in herinnering aan oud-docent Nico Halbertsma, staan wij stil bij de invulling van educatieve activiteiten. Waar gaat het goed en waar gaat het mis? Wat is de stand van zaken? Waar kunnen we leren van best practices? Deze eerste editie in 2013 gaan we in gesprek met u en de gastsprekers John Reeve (docent Kunst, Design & Museologie faculteit Kinderen en Leren Universiteit Londen), Mirjam Sneeuwloper (hoofd educatie Bijbels Museum Amsterdam) en Petra Robben (coördinator Educatie & Publiekszaken Stadsmuseum Tilburg). De avond wordt geleid door Ruben Smit (docent Reinwardt Academie) en Imre Vegh (debat.nl); de voertaal is Engels.

Tijd en locatie
woensdag 30 januari 2013, 20.00 uur
Aula van de Reinwardt Academie, Dapperstraat 315, Amsterdam

Deelname is gratis na aanmelding via www.reinwardtcommunity.nl.

Over Erfgoedarena
De Reinwardt Academie organiseert elke derde woensdag van de maand (vanaf 20.00 uur) een erfgoedbreed inhoudelijk debat in de aula van de Academie, Dapperstraat 315 in Amsterdam.

De thema's voor deze debatavonden worden gekozen door een programmacommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het erfgoedbrede veld.

Delen