Nieuwe publicatie: Designing in Times of Transformation

Gepubliceerd op

De nieuwe publicatie 'New Attitudes: Designing in Times of Transformation', de zevende aflevering in de reeks Amsterdam Academy of Architecture: Research - Reflections - Projects, is gereed. In deze aflevering ruim aandacht voor de nieuwe rol van de ontwerper ten aan zien van (her)programmering en (her)ontwikkeling.


De Academie van Bouwkunst Amsterdam heeft in de afgelopen drie jaar verschillende ontwerpopgaven georganiseerd die allemaal op een eigen wijze de nieuwe rol van de ontwerper aan de orde stellen. Studenten zijn geconfronteerd met de veranderende vragen vanuit de markt, de overheid en de industrie.

Zowel de typologie van het gebouw, de vakkundige omgang met materialen als de omgang met de gebruiker en het programma zijn hierbij van belang. Vanuit deze drie thema’s wordt een nieuwe houding ten opzichte van het verleden, het bestaande en het toekomstige aan de orde gesteld. Zowel het gebouw als lang houdbaar casco met flexibele invullingen (solid), als het tijdelijke, mobiele en autarkische gebouw. Zowel het innoveren van materialen, als het hergebruiken van bestaand materiaal en gebouw(delen). Zowel zorgvuldig top-down geprogrammeerde invullingen, als bottom-up gedreven initiatieven.

Binnen de thema’s zijn er meerdere ontwerphoudingen te duiden. In een aantal essays worden deze ontwerphoudingen toegelicht aan de hand van studentenprojecten. Met bijdragen van Machiel Spaan, Mark Hendriks, Jeroen Kooymans, Arjen Klok, Ruurd Roorda, Huib Haye van der Werf, Ed van Hinte, Jan Jongert, Gert Hage en Jan van Grunsven. De publicatie New Attitudes: Designing in Times of Transformation (Architectura & Natura Publishers) is verkrijgbaar in de bibliotheek van de Academie van Bouwkunst en de betere boekhandel.

Delen