Sybren Roefs genomineerd voor AHK Eindwerkprijs

Gepubliceerd op

Sybren Roefs, dit jaar afgestudeerd aan de opleiding Cultureel erfgoed, is genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs 2012. In zijn scriptie "Verbindingsgerichte theoretische museologie" onderzoekt hij wat het gedachtegoed van zen kan bijdragen aan de theoretische museologie.

Sybren Roefs, dit jaar afgestudeerd aan de opleiding Cultureel erfgoed, is genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs 2012. In zijn scriptie "Verbindingsgerichte theoretische museologie" onderzoekt hij wat het gedachtegoed van zen kan bijdragen aan de theoretische museologie.

In eerste instantie staan deze twee objectbenaderingen haaks op elkaar. Door stapsgewijs te werk gaan met veel voorbeelden en aan de hand van onderzoek probeert Sybren te achterhalen wat het denken in de traditie van de oosterse zenfilosofie kan betekenen voor de theoretische museologie. Met behulp van filosofie brengt hij de logica achter ons eigen culturele denken globaal in kaart - met als gevolg dat we beter in staat zijn om de niet-westerse manieren van omgaan met het culturele erfgoed beter kunnen begrijpen.

Sybren: 'Mijn persoonlijke betrokkenheid zorgde ervoor dat ik de twee benaderingen wilde verenigen door te denken in nieuwe mogelijkheden en ruimere visies. Als student met een achtergrond in onder andere zen, filosofie en cultureel erfgoed bleek ik de aangewezen persoon om dit onderzoek als eerste leven in te blazen.'

Lees op de website van de AHK Eindwerkprijs meer over het werk van Sybren Roefs

In totaal selecteerde de AHK negen afstudeerprojecten van Lichting 2012 voor de AHK Eindwerkprijs. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Veen (lid van de Raad van Toezicht, meedenker in cultureel ondernemerschap en voormalig directeur museum de Hermitage en De Nieuwe Kerk) wijst later dit studiejaar een winnaar aan. Hij of zij ontvangt een geldbedrag van drieduizend euro.

Meer informatie
AHK Eindwerkprijs
Lichting 2012

Delen