Eric Frijters benoemd tot lector Lokale en Regionale Ontwerpopgaven

Gepubliceerd op

De Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg hebben ir. Eric Frijters benoemd tot lector ‘Lokale en Regionale Ontwerpopgaven’. In zijn functie als lector zal hij voor de Academies leiding gaan geven aan het door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gefinancierde Netwerkprogramma Ontwerpopleidingen.


Eric Frijters studeerde cum laude af aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Ook studeerde hij architectuur aan de Fakultät für Architektur van de Universität Karlsruhe en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn opleiding werkte hij als onderzoeker bij Alterra en het Ruimtelijk Planbureau en deed hij als architect en urbanist ervaring op bij verschillende architectenbureaus. In 2007 richtte hij met Olv Klijn onderzoeks- en ontwerpbureau Fabric op. Fabric fungeert als een creatief platform voor ruimtelijke strategieën dat op kennis gebaseerde ontwerpoplossingen op alle schaalniveaus biedt.

Met het door Frijters geleide lectoraat ‘Lokale en Regionale Ontwerpopgaven’ geven de Academies van Bouwkunst gezamenlijk invulling aan het Netwerkprogramma Ontwerpopleidingen. Dit Netwerkprogramma komt voort uit de vorig jaar verschenen ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp van minister Schultz van Haegen. Het lectoraat gaat een onderzoeksprogramma opzetten en uitvoeren waarbinnen de Academies samenwerken met verschillende overheden aan een aantal actuele en relevante ruimtelijke opgaven op lokaal en regionaal niveau. De kracht van het ontwerp zal daarin een centrale rol spelen. Via het ontwerpend onderzoek aan de Academies zullen zowel specifieke als meer algemeen geldige denk- en oplossingsrichtingen voor die lokale en regionale ontwerpopgaven ontwikkeld worden.

Delen