Convenant Het Nationale Ballet en Nationale Balletacademie

Els van der Plas en Jet de Ranitz

Gepubliceerd op

Het Nationale Ballet en de Nationale Balletacademie gaan hun krachten bundelen. Gisteravond is door beide partijen een convenant ondertekend dat de balletopleiding voor getalenteerde en ambitieuze jongeren moet versterken en het toekomstige aandeel van in Nederland opgeleide dansers bij de Nederlandse dansgezelschappen moet vergroten.


De samenwerking richt zich met name op een grote betrokkenheid van Het Nationale Ballet bij de opleiding tot professioneel danser, op een goede aansluiting van de opleiding op de nationale en internationale balletpraktijk, en op handhaving en versterking van de kwaliteit en de toekomstige positie van het Nederlandse ballet(onderwijs).

De nieuwe, per 1 augustus, te starten Junior Company, bestaande uit twaalf jonge, zeer getalenteerde dansers is een belangrijk onderdeel van het convenant. De Junior Company biedt jonge dansers een tweejarig traject om op het hoogste niveau podiumervaring op te doen. Studenten in het laatste jaar van de hbo-fase van de NBA lopen stage bij de Junior Company van Het Nationale Ballet. Vervolgens kunnen ze doorstromen naar het tweede jaar van de Junior Company, waarbij ze in dienst zijn van Het Nationale Ballet.

Een andere praktische invulling van de samenwerking is dat studenten in de hbo-fase lessen krijgen van (gast)docenten van Het Nationale Ballet en/of kunnen meetrainen met lessen van het gezelschap. Het Nationale Ballet zal repertoirelessen gaan verzorgen bij de NBA en is voortaan betrokken bij de werving en scouting van talent, maar ook bij de audities van de NBA.

Voortvloeiend uit de intensievere samenwerking is de benoeming van Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet, tot artistiek adviseur van de Nationale Balletacademie; en Hans van Manen, vaste choreograaf van Het Nationale Ballet, tot beschermheer van de Nationale Balletacademie.

Het convenant treedt op 1 augustus 2013 in werking en wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van drie jaar tot en met 31 juli 2016.

Beschermheer Hans van Manen

foto's: Antoinette Mooy

Delen