Tevredenheid AHK-studenten gestegen

Gepubliceerd op

De tevredenheid onder AHK-studenten over hun opleiding is toegenomen. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2013. Ook zijn AHK-studenten vaker tevreden over hun opleiding dan studenten bij andere hbo-instellingen.

 

Begin 2013 zijn alle studenten van de AHK opgeroepen om mee te doen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dit landelijke onderzoek bevatte vragen over onderwijs en organisatie van de opleidingen, zoals de inhoud, docenten, toetsing en beoordeling, maar ook studieroosters en voorzieningen. Vanuit de AHK hebben 1487 studenten de vragenlijst ingevuld; dat is een respons van 51%. De respons is licht gestegen ten opzichte van 2011 (48%). Het College van Bestuur waardeert het zeer dat zo'n grote groep studenten zich op deze wijze over het onderwijs heeft uitgesproken.

De resultaten van de NSE 2013 zijn AHK-breed positief. Uit de overwegend groen gekleurde factsheet (PDF) blijkt dat de AHK-studenten vaker tevreden zijn dan studenten bij andere hbo-instellingen. Daarnaast zijn de AHK-studenten tevredener dan bij de vorige meting in 2011: zij hebben een hogere waardering voor de studie in het algemeen en voor de sfeer op de opleiding dan twee jaar geleden. Het aantal studenten dat de opleiding aan iemand anders zou aanraden, is ook toegenomen.

Over de thema’s Groepsgrootte, Stage-ervaring, Voorbereiding op de beroepspraktijk en Docenten heerst de grootste tevredenheid. Over Studieomgeving heerst ook grote tevredenheid maar op dat onderwerp heeft de AHK maar gedeeltelijk invloed. De thema’s Stage en opleiding, Informatievoorziening en Studierooster scoren voldoende, maar relatief lager. De vragen over (studenten)huisvesting scoren onder het gemiddelde, maar daar heeft de AHK als instelling nauwelijks invloed op. Er is één andere vraag die onder het gemiddelde scoort, namelijk die naar de tevredenheid over de sportvoorzieningen vanuit de instelling.

Op alle onderwerpen vallen de scores boven het landelijke gemiddelde, en op de meeste thema’s is de tevredenheid vergroot ten opzichte van 2011. De enige uitzondering daarop is het onderwerp Studiebegeleiding, dat lager scoort dan in 2011.

Binnen de thema's zijn er wel afzonderlijke vragen waarop de AHK lager scoort dan andere hbo-instellingen, zoals op de duidelijkheid van de criteria waarop beoordeeld wordt en op de informatievoorziening over de studievoortgang.
Eind deze maand volgen de uitgebreidere faculteitsrapportages waarin de resultaten uitgesplitst worden naar studierichtingen. De directies analyseren deze rapportages en bespreken met het College van Bestuur de vervolgstappen die genomen worden.

Delen