Jaarverslag 2012 'Excellent opleiden' verschenen

Gepubliceerd op

Het jaarverslag 2012 van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is verschenen. In het rijk geïllustreerde verslag legt de AHK verantwoording af over de prestaties in het afgelopen jaar, en worden diverse hoogtepunten uitgelicht.

Met ‘Excellent opleiden’ als uitgangspunt geeft dit jaarverslag blijk van de enorme inzet van iedereen om het beste uit de studenten te halen. Alle leden van de AHK-gemeenschap zijn doordrongen van het streven naar de hoogste kwaliteit. Het is waar we voor staan, en dat willen we ook voor de toekomst vasthouden.

2012 Was opnieuw een jaar van veel discussies over nut en noodzaak van kunst en cultuur. Aan de AHK staat de maatschappelijke waarde van kunst niet ter discussie. Kunst doet ertoe, en onze studenten bewijzen dat keer op keer. Om dit te onderstrepen hebben wij in ons jubileumjaar de AHK Eindwerkprijs in het leven geroepen voor excellente studenten die met hun kunst een verbinding leggen met de buitenwereld.

Publieksversie en verantwoording
Het jaarverslag 2012 bestaat uit een publieksversie en een verantwoordingsdeel. De publieksversie geeft een weerslag van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie, en wordt afgewisseld met interviews, waarvan drie met alumni die meedongen naar de eerste AHK Eindwerkprijs. Tevens bevat de publieksversie gegevens over onder andere de studentenpopulatie, het personeelsbestand, een overzicht van prijswinnaars en de financiën. Een fotokatern geeft de belangrijkste en meest opvallende hoogtepunten van 2012 weer.

Lees de publieksversie van het jaarverslag 2012 online

Download de publieksversie van het jaarverslag 2012 (PDF)
Download de verantwoording (PDF)
Download de jaarrekening (PDF)

Delen