Michiel Schwarz Artist in Residence bij Academie van Bouwkunst en Reinwardt Academie

Foto Stefan Wieland (Etsy)

Gepubliceerd op

Vanaf september 2013 is Michiel Schwarz als Artist in Residence (AIR) verbonden aan de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie. Het komende half jaar verkent Schwarz hoe het perspectief van het ‘sustainisme’ nieuwe inzichten kan opleveren voor de wereld van het cultureel erfgoed en het ontwerpdomein.

 

De residency van Michiel Schwarz is een eerste uitvloeisel van een bijzondere samenwerking tussen de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie. De twee faculteiten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten werken samen in het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise, waarin de AHK samen met HvA en Inholland de krachten bundelt op het gebied van de topsector creatieve industrie. Ook de Nederlandse Filmacademie, een andere faculteit van de AHK, participeert hierin.

Met de komst van Michiel Schwarz als Artist in Residence worden studenten en docenten van de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie komend studiejaar uitgedaagd om complexe maatschappelijke opgaven op het gebied van erfgoed en ruimte om te zetten in aantrekkelijke ingrepen die niet alleen ecologisch maar ook sociaal duurzaam zijn.

Michiel Schwarz (1956) is cultuursocioloog en toekomstdenker. Met Joost Elffers bedacht hij het begrip ‘sustainisme’, waarmee zij een naam gaven aan het huidige cultuurtijdperk. Het komende half jaar verkent Schwarz hoe het perspectief van het sustainisme nieuwe inzichten kan opleveren voor de wereld van het cultureel erfgoed en het ontwerpdomein. ‘Sustainist’ design moet zowel een ontwerphouding als een uitgangspunt zijn, vindt Schwarz. In de nieuwe context van het sustainism komt niet het ontwerp an sich maar de maatschappelijke betekenis van het ontwerp en de positie van de ontwerper in relatie tot anderen centraal te staan.

Capita selecta
Als onderdeel van zijn residency programmeert en leidt Michiel Schwarz in september en oktober een openbare Capita Selecta lezingenreeks in de Academie van Bouwkunst met de titel ‘Sustainist (Re)Design’. Daarnaast organiseert hij seminars en workshops voor bachelor- en masterstudenten van beide opleidingen, met onder andere Riemer Knoop, lector Cultureel erfgoed bij de Reinwardt Academie.

Over Michiel Schwarz
Dr. Michiel Schwarz studeerde sociologie van wetenschap en techniek aan Sussex University en promoveerde aan de University of London. In 2011 publiceerde hij (samen met grafisch vormgever Joost Elffers) het manifest Sustainism is the New Modernism. A Cultural Manifesto for the Sustainist Era (DAP, New York) en eerder dit jaar (met Diana Krabbendam) Sustainist Design Guide: How sharing, localism, connectedness and proportionality are creating a new agenda for social design (BIS, Amsterdam). Hij was kroonlid van de Raad voor Cultuur en werkte onder andere met en voor het Nederlands Vormgevingsinstituut, Fabrica medialab (Italië), Infodrome, Atelier Rijksbouwmeester, Premsela, Ruimtelijk Planbureau en Design Academy Eindhoven.

Het Artist in Residence (AIR)-programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van het periodieke tijdschrift ON AIR.

Delen