Vraag naar studentenkamers in Amsterdam blijft stijgen

Gepubliceerd op

In Amsterdam blijft de vraag naar studentenhuisvesting stijgen. Ook na 2014 is extra studentenhuisvesting nodig om de groei van het aantal studenten op te kunnen vangen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers opgenomen in het visiedocument ‘Studeren in de Topstad’ van de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen.

In Amsterdam blijft de vraag naar studentenhuisvesting stijgen. Ook na 2014 is extra studentenhuisvesting nodig om de groei van het aantal studenten op te kunnen vangen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers opgenomen in het visiedocument Studeren in de Topstad van de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen.

Voor de periode 2014-2018 wordt – vanwege de groei van het aantal studenten aan de universiteiten en hogescholen in Amsterdam – de extra behoefte geschat op 3.600 eenheden, waarvan 3.300 wooneenheden voor studenten en 300 voor promovendi uit het buitenland.

Er wordt ook rekening gehouden met het verdwijnen van een deel van de tijdelijke studentenwoningen in de containerdorpen. Met de eerder genoemde groei van de behoefte betekent dit in totaal een opgave van bijna 5.000 nieuwe woningen in de komende vier jaar.

Nieuwe projecten
Freek Ossel, wethouder Wonen van de gemeente Amsterdam: ‘Tot nu toe vangt Amsterdam de groeiende behoefte aan studentenhuisvesting goed op. Voor de periode 2010-2014 is de ambitie om 9.000 studenteneenheden te realiseren en we zijn hard op weg om dit aantal te bereiken. Ook na 2014 blijven extra woningen voor studenten in Amsterdam nodig.’

Nieuwe projecten waar studenten sinds 2013 woonruimte kunnen huren, zijn onder andere de Amstelcampus, het voormalige GAK-gebouw en The Student Hotel (het voormalige Elseviergebouw). Ook is Campus Diemen-Zuid beschikbaar gekomen voor studenten. Daarnaast zijn onder meer ruim 800 woningen van The Student Experience op de Zuidas in voorbereiding en bijna 100 woningen speciaal voor conservatoriumstudenten op het Zeeburgereiland.

Kennisstad Amsterdam
Paul Doop, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA: ‘Het aantal studenten dat in Amsterdam komt studeren, blijft groeien. Als Amsterdam haar positie als (internationale) kennisstad wil behouden, is het cruciaal om studenten en jonge onderzoekers huisvesting te kunnen bieden. In 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ongeacht de uitkomst hiervan, hebben wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente, woningbouwcorporaties en particuliere investeerders zich ook de komende vier jaar zullen inzetten voor onze studenten.’

Over ‘Studeren in de Topstad’
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool Inholland en Gerrit Rietveld Academie hebben in 2010 het visiedocument Studeren in de Topstad opgesteld. Het document is een analyse van de huisvestingsvraag en tegelijk een oproep aan alle betrokkenen om zich ten volle in te blijven zetten voor voldoende studentenwoningen. Er wordt jaarlijks een update gemaakt. Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op de update van september 2013 en betreffen de periode 2014-2018.

De cijfers van de update zijn afkomstig van de landelijke monitor studentenhuisvesting van de branchevereniging Kences, met toevoegingen van de Amsterdamse universiteiten en hogescholen.

Download het visiedocument Studeren in de Topstad (PDF)

Delen