Cultureel erfgoed goed beoordeeld bij accreditatie

Gepubliceerd op

De bachelor Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie is door een accreditatiecommissie bestaande uit experts uit het (hoger) onderwijs en kunstinstellingen als overwegend ‘goed’ beoordeeld.

De bachelor Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie is door een accreditatiecommissie bestaande uit experts uit het (hoger) onderwijs en kunstinstellingen als overwegend ‘goed’ beoordeeld.

De criteria Beoogde eindkwalificaties en Onderwijsleeromgeving zijn door de commissie als ‘goed’ beoordeeld, Toetsing en Gerealiseerde eindkwalificaties krijgen het oordeel ‘voldoende’.

Volgens het panel speelt de Reinwardt Academie goed in op nieuwe ontwikkelingen en is zij goed verankerd in het (internationale) werkveld. Het docententeam is toegewijd, enthousiast en bekwaam en de studenten zijn tevreden tot zeer tevreden. Het panel is enthousiast over de projecten en studiereizen van studenten, de praktijkgerichtheid en het internationaliseringsbeleid.

De Academie werkt op een valide, betrouwbare en inzichtelijke manier op het gebied van toetsen en beoordelen en hanteert een adequate mix van toetsen om te beoordelen of de student de vereiste competenties op het gewenste niveau heeft bereikt.

De afstudeerders tonen dan ook aan dat ze als startend beroepsbeoefenaar op niveau functioneren. Zij zijn volgens het panel voldoende tot goed in staat kritisch te reflecteren en bruikbare aanbevelingen aan opdrachtgevers te leveren. Afgestudeerden van de Reinwardt Academie worden in het erfgoedveld gewaardeerd om hun brede kennis en vaardigheden.

Verbeterpunten zijn de onderzoeksvaardigheden, de intervisie tijdens het afstuderen tussen begeleiders en beoordelaars en de roostering. Op eerder door alumni gemiste aspecten van de opleiding zoals educatie, marketing en management speelt de opleiding nu goed in.

Het adviesrapport van de accreditatiecommissie is naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gestuurd die haar besluit op dit rapport zal baseren.

Delen