AHK-onderzoek gepresenteerd op onderzoeksconferentie Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Gepubliceerd op

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) organiseert de onderzoeksconferentie Cultuureducatie en cultuurparticipatie, met onder meer AHK-bijdragen van lector Folkert Haanstra en docenten/onderzoekers Marike Hoekstra, Talita Groenendijk, Ellen van Hoek en Carolien Hermans.


Gert Biesta, hoogleraar Educatieve Theorie en Beleid aan de Universiteit van Luxemburg, spreekt over de relatie tussen kunstonderwijs en Bildung.

Tijdens drie symposia wordt het thema het leren van docenten uitgediept aan de hand van papers over excellent leraarschap, professionele leergemeenschappen en leren door het doen van onderzoek. AHK-lector Kunst- en cultuureducatie Folkert Haanstra is moderator tijdens de paneldiscussie Leren van - en over - onderzoek.

Onderzoekers presenteren in elf sessies hun onderzoek, met onderwerpen als beoordelingsinstrumenten voor de kunstvakken en de professionele ontwikkeling van de kunstvakdocent. Papers en onderzoek van AHK-docenten en -onderzoekers Marike Hoekstra, Talita Groenendijk, Ellen van Hoek en Carolien Hermans worden gepresenteerd en bediscussieerd tijdens deze sessies. Folkert Haanstra leidt de sessie Ontwikkeling van beoordelingsinstrumenten voor de kunstvakken, waarin docenten van de docentenopleidingen van de AHK de door hen ontworpen beoordelingsinstrumenten presenteren: Oskar Maarleveld en Hannie Kortland (Docent beeldende kunst en vormgeving), Ellen van Hoek  (Docent muziek), Corina Lok (Theaterdocent) en Lot Siebe en Jocelyn Bergland (Docent dans).

Datum: 25 november 2013 (inschrijven voor 15 november)
Locatie: Tilburg, Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Kosten: € 90 (studenten € 20)
Website conferentie Cultuureducatie en cultuurparticipatie

Delen