Studenten presenteren nieuwe functie voor het gebouw Rivierstaete voor het Centre of Expertise

Gepubliceerd op

Studenten van de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie presenteren donderdag 19 december hun ideeën over de transformatie en hergebruik van Rivierstaete aan de Amsteldijk 166 te Amsterdam. Door een projectie door Skylights zijn de plannen ook te zien op de glasgevel onder het overstek van het gebouw.


Bij de oplevering van het gebouw in 1973 gold het 27.000 m² tellende pand als het grootste kantoorgebouw van Europa. Inmiddels is het contrast met het omringende Plan Zuid Berlage bijzonder groot. Onderdeel van de opgave is daarom het onderzoek naar een duurzame relatie en aansluiting van het gebouw met de omgeving.

Verschillende expertises
Het gebouw, ontworpen door architect Hugh Maaskant, is zo autonoom dat het stedenbouw en architectuur tegelijk betreft. De studenten kregen van eigenaar Pronam een eigen ruimte in het gebouw aangeboden waar ze permanent konden werken. Hun vertegenwoordigers kwamen regelmatig kijken of er interessante concepten voor het hergebruik van dit gebouw ontstonden.

Michelle Provoost, architectuurhistoricus van Crimson Architectural Historians en gepromoveerd op het werk van architect Maaskant, plaatste het gebouw voor hen in het oevre van de architect. Vanuit het gemeentelijke bureau Monumenten en Archeologie gaf Jeroen Schilt zijn visie. Medewerkers van Stadsdeel Zuid waren geïnteresseerd in de kijk van studenten op de wijk. Medewerkers van het onderzoeksplatform Failed Architecture bezochten het project met informatie vanuit hun internationale scope. Tussentijds waren er beoordelingen van de lectoren Riemer Knoop en Jarrik Ouburg en docenten Frank Altenburg en Rene Bouman, zodat hun input verwerkt kon worden in het eindresultaat.

Opmaat voor Felix Meritis
Dit project vormt de opmaat voor het volgende project dat georganiseerd is in het kader van het Centre of Expertise. Studenten zullen zich dan concentreren op Felix's New Clothes, het hergebruik en de herontwikkeling van het Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap Felix Meritis aan de Keizersgracht in Amsterdam.

Het Centre of Expertise Creative Industries is binnen Amsterdam de plek voor toegepast onderzoek, kennisontwikkeling en gespecialiseerd onderwijs voor studenten en onderzoekers, op het gebied van creatieve industrie en ICT. Het centrum is vooral gericht op het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken. Het creëert synergie die talent voedt en experts de middelen geeft hun onderzoek optimaal te realiseren, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid.

Delen