Onderzoeksresultaten Kunsten-Monitor bekend

Gepubliceerd op

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten deed vorig jaar weer mee aan de Kunsten-Monitor, het landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden. Alle afgestudeerde bachelors en masters van 2010-2011 zijn benaderd met vragen over hun arbeidspositie, intrede op de arbeidsmarkt en tevredenheid met de opleiding. Bijna 200 afgestudeerden namen aan het onderzoek deel, dat is een respons van 29%. De respons loopt sterk uiteen tussen faculteiten en opleidingen.


Resultaten onderwijsprogramma
Enkele uitkomsten van het onderzoek onder AHK-alumni:  

  • AHK-alumni zijn positiever over het onderwijsprogramma dan afgestudeerden van andere kunstopleidingen.
  • Over het niveau en de samenhang van het onderwijsprogramma is een stijging van positieve oordelen te zien.
  • Aspecten die het laagst scoren zijn de balans tussen theorie en praktijk en de internationale oriĆ«ntatie.

Voorbereiding van de opleiding op de arbeidsmarkt
Sinds 2010 stijgt de werkloosheid onder hbo-afgestudeerden, zowel in de kunst als daarbuiten. De volgende bevindingen lijken samen te hangen met de dalende werkgelegenheid:

  • De mate waarin AHK-alumni tevreden zijn met de opleiding als voorbereiding op de beroepspraktijk is gedaald.
  • De waardering voor de voorlichting over de zakelijke kant van het beroep en ondernemerschap is gedaald.
  • Het percentage afgestudeerden dat opnieuw zou kiezen voor de opleiding is in 2012 74%, in 2011 was dat 82% en in 2010 80%.

Bekijk de overige resultaten in de rapportage Kunsten-Monitor 2012

Delen