Slagwerker Dominique Vleeshouwers genomineerd voor AHK Eindwerkprijs 2013

Gepubliceerd op

Dominique Vleeshouwers is met zijn afstudeerproject Kindsoldaat, een muzikale confrontatie genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs 2013. Dominique studeerde in mei 2013 af aan de bacheloropleiding slagwerk klassiek en studeert nu verder in de masteropleiding.

Dominique Vleeshouwers is met zijn afstudeerproject Kindsoldaat, een muzikale confrontatie genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs 2013. Dominique studeerde in mei 2013 af aan de bacheloropleiding slagwerk klassiek en studeert nu verder in de masteropleiding.

Kindsoldaat is een samenwerking van verschillende kunstdisciplines met een focus op slagwerk. Muziek, film, beeldende kunst en choreografie vertellen het verhaal van Joven, een kindsoldaat uit Sierra Leone. Met het project wilde Dominique aandacht krijgen voor de problematiek van kindsoldaten die onvrijwillig worden betrokken bij gewelddadige conflicten. 'Veel kinderen in deze wereld kunnen niet opgroeien in een veilige omgeving. Daarom wil ik het onderwerp kindsoldaten tot uitdrukking laten komen in de muziek tijdens mijn productie en er uw aandacht op vestigen. Met dit project wil ik zorgen dat het publiek zich bewust wordt van hun eigen leven en dit vergelijkt met het leven van een kindsoldaat. Het werd een een missie, ik was vastbesloten op deze manier een steentje bij te dragen aan de hulp door War Child voor deze jonge mensen in Afrika.'

Kindsoldaat is een van de negen projecten van examenkandidaten, afkomstig van verschillende faculteiten, die zijn genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs van € 3.000. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Veen (lid van de Raad van Toezicht, meedenker in cultureel ondernemerschap), kiest op 24 maart a.s. de winnaar. Een belangrijk beoordelingscriterium is de wijze waarop de examenkandidaat een verbinding legt met de buitenwereld en de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

'Dominique heeft het verschil gemaakt door deze avond in het teken van War Child te zetten met als resultaat dat wij nog meer oorlogskinderen kunnen helpen,' aldus Judith Bouwman, actiecoördinator War Child. 'Dat wij oorlogskinderen creatieve workshops kunnen geven waarin muziek wordt gebruikt. Muziek, de taal die iedereen spreekt en mensen samenbrengt.'

Vincent van Kekerix, CvA-student en producent van Kindsoldaat, zegt dat jongeren vaak verweten wordt dat ze zich onvoldoende interesseren voor de maatschappij. 'De kunsten krijgen het verwijt zich onvoldoende naar buiten te richten. Dit project bewijst dat jongeren zich wel degelijk interesseren voor maatschappelijke thema’s en dat kunst het medium bij uitstek is om deze verhalen over te brengen.'

En volgens Janneke van der Wijk, directeur Conservatorium van Amsterdam, blijkt de maatschappelijke betrokkenheid duidelijk uit het thema. 'Het project is niet alleen als eindexamenpresentatie uitgevoerd, maar kende ook een publieksevenement op de Dam. Dominique heeft een project ontwikkeld met een projectmanager en producenten uit verschillende disciplines. Er zijn professionals en professionele organisaties verbonden aan het project, zoals de stichting War Child.'

Delen