Reinwardt-alumna Michelle Ouwerkerk is genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs

Gepubliceerd op

Negen afstudeerprojecten van Lichting 2013 zijn geselecteerd voor de AHK Eindwerkprijs. Reinwardt-alumna Michelle Ouwerkerk (bachelor Cultureel erfgoed) is genomineerd voor haar scriptie Iedereen doet mee. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Veen (lid van de Raad van Toezicht), wijst op 24 maart a.s. een winnaar aan die een geldbedrag van € 3.000 ontvangt.

Negen afstudeerprojecten van Lichting 2013 zijn geselecteerd voor de AHK Eindwerkprijs. Reinwardt-alumna Michelle Ouwerkerk (bachelor Cultureel erfgoed) is genomineerd voor haar scriptie Iedereen doet mee. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Veen (Raad van Toezicht), wijst op 24 maart een winnaar aan die een geldbedrag van € 3.000 ontvangt.

Michelle's onderzoek
Sinds de jaren '70 zijn musea zich meer gaan richten op de wereld om hen heen. Ze richten zich samen met de omgeving en haar bewoners onder meer op het lokale en levende erfgoed. In de praktijk blijkt het echter lastig om mensen actief in het museum te laten participeren. Om erachter te komen hoe je een succesvol participatieproject opzet, onderzocht Michelle vier musea: het Amsterdam Museum, Museum Rotterdam, Nederlands Openluchtmuseum en Stadsmuseum Zoetermeer.

Haar resultaten leidden tot het P-ioenmodel. Dit biedt musea de mogelijkheid om op een gestructureerde manier participanten te bereiken en stapsgewijs een succesvol participatieproject op te zetten.

Michelle is ervan overtuigd dat participatie de sleutel is naar het vergroten van de betekenis en het versterken van de rol van het museum in de huidige maatschappij: "Door deze samenwerking ontstaat er een wisselwerking waarbij het museum aan de ene kant lokale mensen helpt met onderzoek naar de historische en culturele wortels van hun eigen omgeving en daarmee het vormen van hun identiteit. Aan de andere kant opent het museum haar deuren voor andere verhalen dan de door de conservatoren in de collectie vastgelegde kennis."

Verbinding met de buitenwereld & relevantie voor het vak
Belangrijke criteria waarop de inzendingen van de Eindwerkprijs zijn beoordeeld, zijn de wijze waarop de studenten een verbinding hebben gelegd met de buitenwereld, en de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Jouetta van der Ploeg, directeur Stadsmuseum Zoetermeer, acht de uitkomsten van Michelle's onderzoek uitermate relevant voor het museum: "Het P-ioenmodel kan door musea gehanteerd worden om de uiteenlopende verwachtingen van doelgroepen in kaart te brengen, om daar vervolgens rekening mee te houden in promotie-uitingen en presentaties."

Ook Ruben Smit, docent publiek Reinwardt Academie, vindt het model een handzaam instrument: "Het streeft naar de realistische opzet van een participatief netwerkmuseum, waar projectmatig een ieder vanuit eigen kwaliteit en op persoonlijke wijze kan deelnemen."

Delen