Filmacademie-alumnus Pedro Collantes is genomineerd voor de AHK Eindwerkprijs

Gepubliceerd op

Negen afstudeerprojecten van Lichting 2013 zijn geselecteerd voor de AHK Eindwerkprijs. Alumnus Pedro Collantes (Master of Film) is genomineerd voor hun eindwerk. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Veen (Raad van Toezicht), wijst op 24 maart een winnaar aan die een geldbedrag van € 3.000 ontvangt.

Negen afstudeerprojecten van Lichting 2013 zijn geselecteerd voor de AHK Eindwerkprijs. Alumnus Pedro Collantes (Master of Film) is genomineerd voor zijn eindwerk. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Veen (Raad van Toezicht), wijst op 24 maart een winnaar aan die een geldbedrag van € 3.000 ontvangt.

Pedro (geboren in Madrid) werkt als editor in Nederland, Spanje en Noorwegen. Zijn genomineerde eindwerk bestaat uit de fictiefilm Nothing Stranger, een videodagboek dat hij bijhield tijdens de voorbereiding, en een papieren dagboek.

Nothing Stranger vertelt het verhaal van een Chinees-Franse jonge vrouw die teruggaat naar China maar daar constateert dat ze zich daar evenmin thuisvoelt als in Parijs. Het project is een onderzoek naar de psychologische, culturele en maatschappelijke complexiteit van het leven van ‘1.5 generation immigrants’ (wel geboren in het land van hun ouders, maar jong verhuisd en dus elders opgegroeid).

Verbinding met de buitenwereld & ontwikkeling vakgebied
Belangrijke criteria waarop de inzendingen van de Eindwerkprijs zijn beoordeeld, zijn de wijze waarop de studenten een verbinding hebben gelegd met de buitenwereld, en de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Mieke Bernink, lector/hoofd masteropleiding Nederlandse Filmacademie: “Het is het totaal van de drie elementen die de rijkdom van 'Nothing Stranger' kenmerkt: tezamen gaat het project zowel over immigratieproblematiek als over filmmaken en de uitdagingen waar makers voor staan die deze verhalen willen vertellen.”

Johan Grimonprez, regisseur/eigenaar Zapomatik Productions: “The combination of the short fiction film and the video diary renders an evocative reflection on three parameters: the global, the local and the digital world. I’d particularly like to highlight Pedro’s ability to discover the poetry hidden within small, every-day situations that reveal the depth and the clash between these parameters.”

Delen