Reinwardt Academie verhuist naar Hortusplantsoen

Gepubliceerd op

De Reinwardt Academie verhuist in 2015 van de Dapperstraat naar het Hortusplantsoen. Met de verhuizing naar het centrum van Amsterdam komt de academie in de nabijheid van de andere faculteiten van de AHK en culturele partners.

Onlangs heeft de AHK een deel van het voormalig Shell-laboratorium Grootlab aangeschaft op Overhoeks in Amsterdam Noord. Onder meer de Academie van Beeldende Vorming zal hier zijn bestemming krijgen. Daarmee komt het monumentale pand aan het Hortusplantsoen vrij en is de Reinwardt Academie de vraag voorgelegd of dit pand interessant zou zijn.

Teams van medewerkers, studenten en de architect hebben de plannen voor het huisvesten van de Reinwardt Academie aan het Hortusplantsoen op hoofdlijnen uitgewerkt.  Op 27 mei jl. presenteerde de architect de voorstellen aan alle medewerkers. Belangrijke aandachtspunten waren de uitstraling en de ruimte in het pand.  De conclusie is dat het gebouw de academie voldoende zichtbaar kan maken en dat er voldoende ruimte voor het onderwijs en de medewerkers gerealiseerd kan worden.

Ook de Faculteitsraad reageerde positief op het verhuisplan. Daarop heeft de directie aan het College van Bestuur laten weten graag te willen verhuizen naar het Hortusplantsoen. Het monumentale pand ligt prachtig in het centrum van de stad, vlak bij de hoofdgebouwen van de andere faculteiten van de AHK en enkele culturele partners van de academie.

De Reinwardt Academie verhuist na een grondige verbouwing.  Hiervoor wordt het programma van eisen nader uitgewerkt. De directie streeft ernaar om de diploma-uitreiking van studiejaar 2014-2015 in het nieuwe pand te vieren.  Vanaf september 2015 starten activiteiten in het vernieuwde gebouw.

De Reinwardt Academie huisvest circa 550 studenten en 50 medewerkers. Regelmatig worden er openbare evenementen georganiseerd zoals de maandelijkse Erfgoedarena debatavond.

Delen