Hanneke Kramer en Tim Sprenger winnen de Peter van Mensch Prijs 2014

Gepubliceerd op

Tijdens de diploma-uitreiking aan bachelorstudenten Cultureel erfgoed maakten lectoren Hester Dibbits en Riemer Knoop vrijdag 4 juni jl. de namen bekend van de winnaars van de jaarlijkse PJA van Mensch Prijs voor de beste erfgoedtheoretische scriptie. Zowel de scriptie Angst om door te geven van Hanneke Kramer als Musea in de nieuwe Zeitgeist van Tim Sprenger trokken de bijzondere aandacht van de duolectoren.

Tijdens de diploma-uitreiking aan bachelorstudenten Cultureel erfgoed maakten lectoren Hester Dibbits en Riemer Knoop vrijdag 4 juni jl. de namen bekend van de winnaars van de jaarlijkse PJA van Mensch Prijs voor de beste erfgoedtheoretische scriptie. Zowel de scriptie Angst om door te geven van Hanneke Kramer als Musea in de nieuwe Zeitgeist van Tim Sprenger trokken de bijzondere aandacht van de duolectoren.

Hanneke Kramer onderzocht hoe in een vereniging de overdracht van immaterieel erfgoed ook wel eens in de weg wordt gezeten door de gemeenschap zelf. Een actueel en sociaal thema waarvoor zij een vernieuwende oplossing aandraagt. Hanneke stelt voor erfgoedtheoretische inzichten over identiteit en volkscultuur te delen met de leden van de vereniging. Door kennis te nemen van eerdere onderzoeksresultaten kan hun weerstand tegen maatschappelijke veranderingen omgezet worden in het daadwerkelijk delen van de tradities, gebruiken en verhalen van verenigingen met volgende generaties.

Tim Sprenger schreef een goed onderbouwde visie over hoe musea zich kunnen of moeten verhouden tot een misschien wel radicaal nieuwe toekomst, door hem dreigend benoemd als Zeitgeist. Hij ging na zeer uitvoerig bronnenonderzoek en een serie interviews met relevante spelers op de museale werkvloer, op zoek naar overeenkomsten in plaats van verschillen. De scriptie combineert ethische reflectie, praktijk en theorie op effectieve wijze en is daarmee een van die zeldzame essays die het kan opnemen tegen klassiek onderzoek.

Van long- naar short list
De lectoren selecteerden vier van vijftien goede tot excellente scripties. Naast het werk van de winnaars belichtte de jury de scripties van Merel Kollmer en Rianne Walet. Merel onderzocht de rol van de conservator of curator in participatieve erfgoedinstellingen. Het onderzoek van Rianne betreft activisme in musea. Twee zoektochten met veel aandacht voor de verbinding van erfgoedinstellingen met het publiek. Beide scripties zijn maatschappelijk en niet alleen nationaal maar ook internationaal uitermate relevant. Reden voor de jury om deze twee afgestudeerde bachelorstudenten tijdens de prijsuitreiking uit te nodigen hun onderzoek te komen presenteren aan de studenten van het internationale programma van de Master of Museology.

De Peter van Mensch prijs
Afstudeerscripties die in aanmerking komen voor deze aanmoedigingsprijs van de Reinwardt Academie betreffen een innovatieve en kritische reflectie op erfgoedtheoretisch gebied. Daarnaast draagt het winnend onderzoek bij aan het erfgoeddebat en heeft de auteur een gepassioneerde en toekomstgerichte blik op het onderwerp.

Aan de prijs is geen geldbedrag verbonden; wel ontvangen de winnaars een speciale herinneringsplaquette. De prijs is vernoemd naar Peter van Mensch en is de opvolger van de Samuel van Quiccheberg prijs die hij, eerder lector van de academie, tijdens zijn periode instelde. De huidige lectoren Hester Dibbits, tevens course director van de Master of Museology, en Riemer Knoop, vormen de jury van de prijs.

Delen