Reinwardt Academie participeert in samenwerking met Chinese musea

De Chinese delegatie en Nederlandse gastheren en -vrouwen op bezoek bij het in aanbouw zijnde Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Gepubliceerd op

De tweede week van juli was de Reinwardt Academie mede-gastheer van een delegatie hoge museumvertegenwoordigers uit China. De delegatie bestond uit de directeur-generaal Kunsten van de Volksrepubliek, diens directeur Europese samenwerking, de president van de China Academy of Fine Art (CAFA) Beijing en drie museumdirecteuren.

 

Tijdens het bezoek, georganiseerd door het Mondriaan Fonds en DutchCulture, bezocht de delegatie een tiental kunstmusea en culturele instellingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daarnaast maakte zij kennis met de Museumvereniging en het in aanbouw zijnde Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Tot slot waren de Chinezen te gast op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar ze spraken met minister Jet Bussemaker en de directeur-generaal Cultuur en Media, Marjan Hammersma. Deze zomer worden op verschillende niveaus voorstellen voor samenwerking uitgewerkt.

Kwantiteit en kwaliteit
Op de achtergrond speelt de explosieve toename van musea in China. Sinds 2000 is hun aantal verdrievoudigd tot meer dan vierduizend. De Chinese musea moeten marktgerichter gaan werken en tegelijk hun collecties duurzamer en diverser maken. Dat geldt in ieder geval voor de kunstmusea, 500 van het totaal, waarvan een derde privé.

De Nederlandse ambassade in Beijing is initiatiefnemer en spil in de uitwisseling. Behalve het delen van inzichten op het gebied van wetgeving en verzelfstandiging, heeft de samenwerking als doel om tentoonstellingen uit te wisselen en museummedewerkers te professionaliseren. Voor die trainingen zijn Nederlandse kunstinstellingen (Van Gogh Museum, De Appel) en de Reinwardt Academie uitgenodigd hun expertise in te brengen. Later dit jaar vindt mogelijk een nieuw bezoek plaats door vertegenwoordigers van de cultuurhistorische museumsector uit China.

Delen