Aart Oxenaar wordt directeur Monumenten en Archeologie bij Gemeente Amsterdam

Gepubliceerd op

Aart Oxenaar verlaat de Academie van Bouwkunst van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Per 1 januari 2015 volgt hij Esther Agricola op als directeur Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam.

 

Aart Oxenaar is sinds 1998 directeur van de Academie van Bouwkunst. In die periode is hij van grote waarde geweest voor het onderwijs en onderzoek aan de Academie. Onder Oxenaars regie heeft het voor de Academie kenmerkende concurrent onderwijsmodel nieuwe impulsen gekregen, onder meer dankzij een versteviging van de contacten met de stad en het werkveld. De Academie is anno 2014 sterk internationaal georiënteerd: zij heeft een breed internationaal netwerk en biedt een volledig Engelstalig programma aan haar studenten, van wie een kwart afkomstig is uit het buitenland Door voor korte periodes lectoren aan te stellen die vernieuwende en verdiepende thema's aansnijden en een verbinding leggen naar het actuele onderwijs, heeft Oxenaar het onderzoek aan de Academie op een eigen wijze vormgegeven. Bijzondere momenten tijdens zijn directeurschap waren verder de volledige renovatie van het monumentale 17e-eeuwse Academiegebouw aan het Waterlooplein, en de viering van het honderdjarig bestaan in 2008.

De kwaliteit van het onderwijs aan de Academie van Bouwkunst – het enige opleidingsinstituut dat de drie ontwerpdisciplines Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur binnen haar muren verenigt – werd onlangs nog bevestigd door een internationaal accreditatiepanel, dat oordeelde dat de Academie ‘unieke talenten de kans geeft om te excelleren’. In de afgelopen jaren is de Amsterdamse Academie van Bouwkunst van alle Nederlandse ontwerpopleidingen het meest succesvol geweest bij prestigieuze prijzen als Archiprix en Prix de Rome.

Aart Oxenaar (1958) studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme. Oxenaar bekleedt diverse nevenfuncties. Hij is onder andere voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Haarlem en lid van het dagelijks bestuur Archiprix en Archiprix International, het Snellebrandfonds en van de redactieadviesraad Ons Amsterdam.

Aart Oxenaar over zijn overstap: 'De Academie van Bouwkunst staat er goed voor. Onze studenten boeken succes met prestigieuze prijzen, onze docenten zijn vooraanstaande ontwerpers, zij werken samen in een prachtig gerenoveerd gebouw midden in Amsterdam en onze drie masteropleidingen worden telkens weer uitstekend beoordeeld. Ik ben trots dat ik daartoe een bijdrage heb mogen leveren.'

Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur van de AHK: 'Aart Oxenaar heeft in de 16 jaar dat hij verbonden was aan de Academie van Bouwkunst ontzettend veel bereikt. Denk aan de renovatie van het monumentale gebouw aan het Waterlooplein, de introductie en ontwikkeling van de lectoraten en zeer recent de zeer positief verlopen accreditatie van de drie masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. Wij zullen zijn humor, zijn verbindingskracht en zijn gedrevenheid, altijd vanuit de inhoud, missen. Tegelijk zijn we trots dat Aart deze mooie stap gaat maken.'

Delen