Reinwardt Academie neemt deel aan Archiefateliers

Bijeenkomst atelier in Stadsarchief Amsterdam

Gepubliceerd op

Studenten, docenten en onderzoekers van de Reinwardt Academie, HvA, UvA en Universiteit Leiden gaan samen met professionals uit de praktijk werken aan het oplossen van actuele vraagstukken in Archiefateliers, een nieuwe vorm van onderzoek en onderwijs in het archief- en informatiedomein. De ateliers 'Documenteren van de samenleving' en 'Actieve openbaarheid van WABO-dossiers' lopen tot januari 2015.

Studenten, docenten en onderzoekers van de Reinwardt Academie, HvA, UvA en Universiteit Leiden  gaan samen met professionals uit de praktijk werken aan het oplossen van actuele vraagstukken in Archiefateliers, een nieuwe vorm van onderzoek en onderwijs in het archief- en informatiedomein. De ateliers Documenteren van de samenleving en Actieve openbaarheid van WABO-dossiers lopen tot januari 2015.
 
In het atelier Documenteren van de samenleving staan onderzoeksvragen centraal van Imagine IC, Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Midden-Holland en Archief Eemland. Het atelierteam onderzoekt de mogelijkheden en grenzen van trendanalyses en verschillende manieren van participatie bij de acquisitie.

In het atelier Actieve openbaarheid van WABO-dossiers is de centrale vraag wat het bestuurlijke begrip actieve openbaarheid inhoudt als het gaat om WABO-dossiers, en of deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren is. Er wordt samengewerkt met het  Stadsarchief Rotterdam, Noord-Hollands Archief, DCMR Milieudienst Rijnmond en Waterschap Brabantse Delta.

De ateliers zijn een initiatief van het Platform Archiefonderwijs en Onderzoek en worden ondersteund door Archief2020, Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise en de bij de ateliers betrokken partnerinstellingen.

Delen