Reinwardt Academie neemt deel aan bezoek ministerie van OCW aan Brazilië

Gepubliceerd op

Op uitnodiging van Marjan Hammersma, Directeur-Generaal Cultuur en Media van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, neemt Teus Eenkhoorn (directeur Reinwardt Academie) deel aan een werkbezoek aan São Paulo en Rio de Janeiro. Het zesdaags bezoek richt zich specifiek op de creatieve industrie en het kunstvakonderwijs. Andere deelnemende organisaties zijn onder andere de Design Academy Eindhoven, het Nieuwe Instituut en de Willem de Kooning Academie.


Internationalisering
De master Museologie van de Reinwardt Academie kent qua nationaliteiten traditiegetrouw een gemengde studentengroep. In het curriculum van deze opleiding ligt de focus op de vormgeving van beleid van en reflectie op museale initiatieven en gedachtegoed in een internationale context. Voor de instroom van Braziliaanse en Indonesische excellente studenten gaat de opleiding ook deelnemen aan het Orange Tulip Scholarschip, Nuffics buitenlandse beurzenprogramma.

Op internationaal niveau werkt de academie regelmatig mee aan kennisuitwisselingen. Het gaat dan om erfgoed- en onderwijsinstellingen en overheden uit landen zoals Brazilië maar ook bijvoorbeeld China, Indonesië en Thailand. Op het moment van Eenkhoorns bezoek aan Brazilië is een groep professionals uit Moskou te gast in Amsterdam. Met docenten van de Reinwardt Academie gaan zij in op de Nederlandse erfgoededucatie en aspecten zoals beheer en investering, juridische zaken, verkoop en restauratie van objecten en monumenten.

Programma
Voor zowel het Ministerie van OCW als het Ministerie van Buitenlandse Zaken is Brazilië een belangrijke culturele én economische partner van Nederland en binnen het internationaal cultuurbeleid één van de prioriteitslanden. Dit bezoek van 8 tot 12 september concentreert zich rond twee round-table sessies: één in Sao Paulo rondom het kunstvakonderwijs en één in Rio de Janeiro rondom de creatieve industrie met Braziliaanse counterparts. De organisatie van het werkbezoek is in handen van DutchCulture en het Nieuwe Instituut, in samenwerking met het Ministerie van OCW en het Nederlandse postennetwerk in Brazilië.

Delen