Hoepelmachine van alumnus Leon de Bruijne op Dutch Design Week

Gepubliceerd op

De Hoepelmachine van Leon de Bruijne was te zien op Dutch Design Week. Leon studeerde in 2013 af aan de Academie voor Beeldende Vorming.

De Hoepelmachine van Leon de Bruijne was te zien op Dutch Design Week. Leon studeerde in 2013 af aan de Academie voor Beeldende Vorming.

Eindexamenwerk
Leon: ‘Tijdens mijn studie ontwikkelde ik een fascinatie voor bewegende kunst. Ik ging in de leer bij kunstenaar Zoro Feigl (1983) en verdiepte me in de techniek. Ik leerde mijn ideeën om te zetten in beelden en maakte een verzameling bewegende objecten. Mijn eindexamenwerk, de Hoepelmachine is daar onderdeel van. Naast dit werk presenteer ik in de Dutch Design Week ook nieuw werk.’

Onontkoombare interactie

‘Mijn objecten ontstaan in het spel met voorwerpen uit mijn omgeving. Met een kritische en nieuwsgierige blik kijk ik naar bewegingen die over het algemeen doodgewoon worden bevonden. Juist dat soort bewegingen vormen het startpunt. Door niets als vanzelfsprekend te beschouwen, worden onbelangrijke zaken, zoals het aanschuiven van een stoel, als bijzonder ervaren.'

In het atelier
'Tijdens het maakproces ben ik steeds in gevecht met de natuurkundige wetten. Maar uit de worsteling met kracht, snelheid, evenwicht, zwaartekracht en de beperkingen van de techniek, ontstaan nieuwe ideeën, beelden en het uiteindelijke werk: machines die bewegingen oneindig herhalen. Eenmaal in de openbare ruimte gaat het werk een onontkoombare interactie aan met de toeschouwer en schept het mogelijkheden voor associaties. Zo hoop ik dat mijn werk het publiek verbaast en verwondert.’

De Hoepelmachine
Een rode hoepel schiet heen en weer over een baan van stoeptegels en wordt in beweging gebracht tot hij op hoge snelheid roteert. Nadat hij afgeschoten is, keert hij op eigen kracht terug. Daar wordt hij na enkele minuten weer op snelheid gebracht en opnieuw afgeschoten. De natuurkundige truc die hij uitvoert, is nauwkeurig geregisseerd want een principe dat draait om evenwicht, vraagt om een precieze balans tussen kracht en snelheid. Het vertrekken en weerkeren herhaalt zich tot in de oneindigheid óf tot de machine het door slijtage begeeft.

Delen