Master Kunsteducatie organiseert nascholingscursus kunstfilosofie in 21e eeuw

Andy Bichlbaum van The Yes Men (foto: Michael Mandiberg)

Gepubliceerd op

De hedendaagse kunstproductie is veelzijdiger dan ooit en vraagt van ons niet zelden een andere manier van kijken, luisteren en ervaren. Zo is de omgang van kunstenaars met hun publiek veranderd. Er is een toenemende behoefte om de white cube van het museum of de black box van het theater te verlaten en het publiek actief op te zoeken. Men werkt op locatie of met amateurs – het werk is interdisciplinair of interactief. Het nascholingsprogramma Participatie en engagement van de master Kunsteducatie gaat over kunstfilosofie in de eenentwintigste eeuw.

De hedendaagse kunstproductie is veelzijdiger dan ooit en vraagt van ons niet zelden een andere manier van kijken, luisteren en ervaren. Zo is de omgang van kunstenaars met hun publiek veranderd. Er is een toenemende behoefte om de white cube van het museum of de black box van het theater te verlaten en het publiek actief op te zoeken. Men werkt op locatie of met amateurs – het werk is interdisciplinair of interactief. Het nascholingsprogramma Participatie en engagement van de master Kunsteducatie gaat overkunstfilosofie in de eenentwintigste eeuw.

Veel geëngageerde kunstenaars zoeken de grens op tussen kunst, politiek en activisme. Zo doen The Yes Men zich tijdens zakenconferenties voor als vertegenwoordigers van grote bedrijven of politici. En fungeert Jonas Staals New World Embassy: Azawad momenteel als tijdelijke ambassade voor statelozen uit het noorden van Mali.

Heeft dergelijke geëngageerde kunst zijn geloofwaardigheid verloren, ‘omdat de wereld toch niet luistert’, zoals criticus Hans den Hartog Jager onlangs in NRC Handelsblad betoogde? Of zijn deze werken veel te complex om ze af te doen als ‘naïef links geëngageerd’, zoals verschillende brievenschijvers hem vervolgens verweten?

In deze cursus onderzoeken we, vertrekkend vanuit de theorieën van o.a. Michel Foucault en Jacques Rancière, de relatie tussen kunst en politiek. Aan de hand van enkele recente teksten en praktijken stellen we de vraag binnen welke parameters community art succesvol kan zijn.

Voor wie? Alumni van de master Kunsteducatie en, bij voldoende plaats, voor anderen met aantoonbaar vergelijkbare voorkennis
Data:
12, 26 november, 10 december, 7, 21 januari, 4, 18 februari en 4 maart van 19.00-21.00 uur
Locatie: Academie voor Beeldende Vorming, Zeeburgerdijk 112, Amsterdam
Kosten: € 95 te betalen op rekeningnummer NL97 DEUT 0548 7120 26, t.n.v. Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten, o.v.v. MKE nascholing
Docent: Jappe Groenendijk, docent filosofie master Kunsteducatie
Tijdsbeslag voorbereiding:
wekelijks circa 1,5 uur
Aantal deelnemers: maximaal 25
Aanmelden:
vóór 8 november a.s. via alyda.buik@ahk.nl. Aanmelding wordt definitief bevestigd na ontvangst van de betaling. Voor niet-alumni van de master Kunsteducatie: graag vermelding van vooropleiding

Delen