Transitiebureau lanceert alternatief discussieplatform

foto: Thomas Lenden

Gepubliceerd op

Naar aanleiding van het betoog van Tobias Kokkelmans tijdens het Theaterfestival organiseert het Transitiebureau dit seizoen De Agenda: een reeks vervolggesprekken over de toekomst van het theaterlandschap.

Naar aanleiding van het betoog van Tobias Kokkelmans tijdens het Theaterfestival organiseert het Transitiebureau dit seizoen De Agenda: een reeks vervolggesprekken over de toekomst van het theaterlandschap. De eerste bijeenkomst vindt plaats in de Theaterschool op maandag 27 oktober om 19:00 uur en staat open voor de hele theatersector.

Het afkalvende draagvlak voor kunst en theater is een mythe. De publieke belangstelling neemt niet af, maar juist toe. Cijfers laten juist zien dat het percentage toneelbezoek de afgelopen decennia gegroeid is. Vanwaar dan toch die hardnekkige mythe? Tobias Kokkelmans zocht dat uit en zag een verband met een zekere aristocratisering van onze infrastructuur en de manier waarop de macht zich legitimeert. Met macht bedoelt hij niet alleen op wat we als de gebruikelijke machtsposities aanduiden, maar veel fundamenteler, namelijk de mate van invloed die wij allemaal, individueel of in samenhang, kunnen uitoefenen. Die macht moet zich met andere argumenten gaan legitimeren dan met mythes als ‘afnemend draagvlak’. We moeten met iets beters komen. Geen aristocratisering, maar democratisering van ons theaterlandschap. We zullen ons opnieuw moeten verantwoorden, opnieuw moeten formuleren, opnieuw kleur moeten bekennen.

Vrijwel onmiddellijk na het verhaal van Tobias bleek er animo te zijn voor een follow up, een breder vervolggesprek, zelfs meerdere gesprekken. Het Transitiebureau, een samenwerkingsproject van het Lectoraat Podiumkunsten in Transitie, organiseert daarom dit seizoen De Agenda: een reeks bijeenkomsten op verschillende plekken in verschillende steden. Het platform zal op verschillende momenten dit seizoen, bijvoorbeeld in de aanloop naar het advies van de Raad voor Cultuur, een alternatief advies uitbrengen.

Op maandag 27 oktober, 19:00 uur komt De Agenda voor de eerste keer samen op de Theaterschool, Jodenbreestraat 3, Amsterdam. Dan worden de verdere plannen gepresenteerd, de agendapunten toegelicht en wordt de invulling van de rest van het seizoen bepaald.

De gesprekken staan open voor een divers gezelschap: dwars doorheen generaties, vakgebieden en expertise, met nadrukkelijk alle ruimte voor tegengestelde opvattingen. U bent van harte welkom om zich aan te sluiten via tobias@wunderbaum.nl, transitiebureau@gmail.com of stuur een sms/whatsapp naar 06 19 352 301. En vermeld daarbij: op welk agendapunt wilt u aanhaken? Download de uitgebreide versie van de agendapunten van 27 oktober (PDF)

 

Delen