De Agenda – sector podiumkunsten in gesprek over de toekomst van theaterlandschap

Installatie Radio Futura

Gepubliceerd op

Op 1 december om 19:00 uur opent Het Veem Theater haar deuren voor de tweede editie van De Agenda. De Agenda is een reeks bijeenkomsten die moeten leiden tot een ander gesprek over de toekomst van ons (theater/kunsten)landschap, gevoerd door allerlei generaties en vakgebieden.

Op 1 december  om 19:00 uur opent Het Veem Theater haar deuren voor de tweede editie van De Agenda. De Agenda is een reeks bijeenkomsten die moeten leiden tot een ander gesprek over de toekomst van ons (theater/kunsten)landschap, gevoerd door allerlei generaties en vakgebieden.

De vorige keer bestond de groep uit o.a. acteurs, regisseurs, studenten, docenten, producenten, dramaturgen, marketeers, artistiek en zakelijk leiders, medewerkers van kleine en grote gezelschappen, beleidsmakers en –adviseurs. De leeftijden varieerden tussen 20 en 70 jaar. Een zeer diverse samenstelling dus, in een gedeeld besef dat het gat tussen de kunstpraktijk en het kunstbeleid te groot is en dat er een ander gesprek mogelijk moet zijn - vanuit de sector - over hoe de toekomst van ons theaterlandschap eruit komt te zien. De organisatie van De Agenda ligt in handen van Het Transitiebureau en Tobias Kokkelmans.

Wat is de bedoeling van De Agenda?

De Agenda heeft twee doelen: één voor de lange termijn en één voor de kortere termijn. Op de lange termijn is De Agenda een plek van geëngageerde 'zelfreflectie', waar mensen voortdurend hun eigen denkbeelden over het (theater)landschap kunnen vormen en ‘slijpen’ in gesprek met andere vakgebieden en generaties. Op de korte termijn – in de aanloop van het nieuwe beleid voor 2017-2020 – worden de meest concrete geluiden en agendapunten gepresenteerd aan diverse adviesraden, commissies en brancheorganisaties. Nu eens in de vorm van een aanbevelingsbrief, dan weer in de vorm van een artikel of een publicatie op diverse podia en in (vak)bladen. Omgekeerd is een Agendabijeenkomst een ideale gelegenheid voor deze organisaties, raden en commissies om ideeën en plannen te toetsen aan een gevarieerd klankbord van kunstenaars en andere mensen die werkzaam zijn in de sector.

Hoe kan ik meedoen?
Iedereen kan mee-agenderen, op welk moment dan ook. Speciale vakkennis of ervaring is helemaal geen vereiste. Wel stellen we het op prijs als je betrokkenheid bij De Agenda geen incident is. Bij wijze van voorbereiding delen we graag de uitkomsten van de vorige editie (PDF) met je. Graag reserveren via transitiebureau@gmail.com.

Blijft De Agenda alleen maar in Amsterdam?
De Agenda is een nomadisch platform. De eerste twee bijeenkomsten zullen in Amsterdam zijn. Vervolgens gaan we de hoofdstad uit, de Randstad uit en misschien zelfs het land uit. Inmiddels melden zich behoorlijk wat instellingen aan om een volgende editie te hosten, waaronder Rotterdam, Groningen, Heerlen en Arnhem. Tegelijkertijd zoekt Het Transitiebureau aansluiting bij diverse adviesraden en brancheorganisaties, maar ook met andere kunstdisciplines en zelfs vergelijkbare initiatieven in Vlaanderen.

De Agenda is een initiatief van Het Transitiebureau. Dit bestaat op dit moment uit Simon van den Berg, Anne Breure, Marijke Hoogenboom, Emke Idema, Tobias Kokkelmans, Anoek Nuyens en Lara Staal.

Delen