Hester Dibbits aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Hester Dibbits start als bijzonder hoogleraar. Foto: Bob Bronshoff

Gepubliceerd op

Prof. dr. Hester Dibbits is per 1 november 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel, ingesteld voor vier jaar, is mogelijk gemaakt door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Dibbits (1965) bekleedt de leerstoel voor één dag in de week en combineert de aanstelling met de leiding van de internationale Master of Museology en een lectoraat Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie (AHK).

Prof. dr. Hester Dibbits is per 1 november 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel, ingesteld voor vier jaar, is mogelijk gemaakt door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Dibbits (1965) bekleedt de leerstoel voor één dag in de week en combineert de aanstelling met de leiding van de internationale Master of Museology en een lectoraat Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie (AHK).

Dibbits gaat zich in onderzoek en onderwijs richten op het gebruik van erfgoed in educatieve samenwerkingsverbanden tussen scholen, erfgoedinstellingen , musea en de toeristische sector. In wetenschap, cultuur en onderwijs is sprake van een snelle groei in het aanbod van erfgoedprogramma’s. Vaak zijn die gekoppeld aan thema's als identiteit, gemeenschapsvorming en lokale of nationale cultuur. De vraag is daarbij wat dit betekent in een globaliserende wereld die zich kenmerkt door transnationale uitwisseling, grootschalige migratie en ongekend snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en sociale media.

Met het onderzoek naar deze vraag vervult de leerstoel een brugfunctie tussen de academische wereld en het erfgoedveld. Ook  levert het een bijdrage aan de ontwikkeling van kritisch en analytisch erfgoedonderwijs. De invulling van de leerstoel sluit aan bij de missie van het Centre for Historical Culture als initiator, coördinator en producent van wetenschappelijk onderzoek naar historische cultuur in een globaliserende samenleving, en bij die van LKCA als kenniscentrum dat zich richt op de professionalisering van cultuur- en erfgoededucatie. Het curatorium van de leerstoel bestaat uit prof.dr. Maria Grever (voorzitter en directeur CHC, ESHCC), prof.dr.Stijn Reijnders (ESHCC) en Piet Hagenaars (senior beleid en onderzoek LKCA).

In haar werk zoekt Dibbits steeds naar de koppeling tussen de wetenschappelijke wereld en de praktijk. Zij hanteert daarbij een historisch-etnologisch perspectief, met bijzondere aandacht voor erfgoed en de cultuur van het dagelijks leven in de vroegmoderne tijd en de hedendaagse samenleving. Voorheen was zij als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Etnologie van het Meertens Instituut (KNAW) en werkte zij als hoofdconservator bij het Nederlands Openluchtmuseum.

Het kennisinstituut LKCA heeft hiermee twee bijzonder hoogleraren die verbonden zijn aan de AHK; ook lector Folkert Haanstra is verbonden aan de organisatie.

Delen