Voorzitter Raad van Toezicht Dolf van den Brink overleden

Gepubliceerd op

Op 22 december is Dolf van den Brink, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, op 66-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Van den Brink was vanaf september 2008 voorzitter van de RvT, en heeft dat gedurende de gehele periode met een zeer grote betrokkenheid gedaan.

 

Tijdens zijn voorzitterschap is Dolf van den Brink verantwoordelijk geweest voor de aanstelling van twee voorzitters en een lid van het College van Bestuur van de AHK. Hij onderscheidde zich door een goede balans te houden tussen enerzijds de distantie van het toezicht en anderzijds een grote en warme belangstelling voor het onderwijs en de studenten. Op Van den Brinks verzoek werd de zogenaamde faculteitendag ingevoerd, waarop de leden van de Raad van Toezicht jaarlijks kennismaken met de studenten en docenten van de hogeschool. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van het Instellingsplan en het behalen van de Instellingstoets.

Behalve voorzitter was Van den Brink binnen de Raad van Toezicht lid van de selectie- en remuneratiecommissie en van de auditcommissie. Zijn grote kennis van financiën en control speelde een belangrijke rol bij de financiële stabiliteit van de AHK.

Dolf van den Brink was tot op het laatst intens betrokken bij de AHK. De Raad van Toezicht, het College van Bestuur, directeuren, Hogeschoolraad en medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor de hogeschool heeft betekend. We zijn bedroefd door zijn overlijden en wensen familie en vrienden veel sterkte bij dit enorme verlies.

zie ook
Raad van Toezicht

Delen