Derde editie De Agenda in Ro Theater Rotterdam

bijeenkomst De Agenda

Gepubliceerd op

Op maandag 12 januari a.s. vindt in Rotterdam de derde editie plaats van De Agenda: een reeks bijeenkomsten over de toekomst van ons (podium)kunstenlandschap. Eenieder die zich betrokken voelt en het gesprek mee wil voeren, is welkom om zich bij deze reeks bijeenkomsten aan te sluiten. Het initiatief en de organisatie van De Agenda ligt in handen van Het Transitiebureau, ditmaal met als bijzondere gast de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) en gehost door het Ro Theater.

De Agenda vindt plaats op maandag 12 januari om 19.30 uur in het Ro Theater (William Boothlaan 8, Rotterdam). Meld je aan bij transitiebureau@gmail.com (en ontvang de notulen van de vorige keer)

Wat is De Agenda?

De Agenda is een reeks bijeenkomsten die moeten leiden tot een ander gesprek over de toekomst van ons (podium)kunstenlandschap, gevoerd door allerlei generaties en vakgebieden. Hoewel de wortels van dit initiatief in het theaterveld liggen, willen we stap voor stap kijken waar en hoe er een bredere kunstenrelevantie te creëren is. Tijdens de eerste twee edities bestond de groep uit o.a. acteurs, regisseurs, dansers, choreografen, studenten, docenten, producenten, dramaturgen, scenografen, marketeers, artistiek en zakelijk leiders, medewerkers van kleine en grote instellingen, beleidsmakers en –adviseurs. De leeftijden variëren tussen 20 en 70 jaar. Een zeer diverse samenstelling dus, in het gedeelde besef dat het gat tussen de kunstpraktijk en het kunstbeleid nu te groot is.

Wat is het doel van De Agenda?

De Agenda heeft twee doelen: één voor de lange termijn en één voor de kortere termijn. Op de lange termijn is De Agenda een plek van geëngageerde 'zelfreflectie', waar mensen voortdurend hun eigen denkbeelden kunnen vormen en ‘slijpen’ in gesprek met andere vakgebieden en generaties. Op de korte termijn – in de aanloop van het nieuwe beleid voor 2017-2020 – worden de meest concrete geluiden en agendapunten gepresenteerd aan diverse adviesraden, commissies en brancheorganisaties. Gevraagd en ongevraagd. Nu eens in de vorm van een aanbevelingsbrief, dan weer in de vorm van een artikel of een publicatie op diverse podia en in (vak)bladen. Omgekeerd is een Agendabijeenkomst een ideale gelegenheid voor deze organisaties, raden en commissies om ideeën en plannen te toetsen aan een gevarieerd klankbord van kunstenaars en andere mensen die werkzaam zijn in de sector. Zo zal de RRKC ditmaal ook een agendapunt voorleggen.

Ik wil graag meedoen. Moet ik mij voorbereiden?

Iedereen kan mee-agenderen, op welk moment dan ook. Speciale vakkennis of ervaring is helemaal geen vereiste. Wel stellen we het op prijs als je betrokkenheid bij De Agenda geen incident is. Bij wijze van voorbereiding delen we graag de uitkomsten van de vorige editie met je. Je ontvangt deze wanneer je je hebt aangemeld per mail.

Blijft De Agenda alleen maar in de Randstad?

De Agenda is een nomadisch platform. De eerste twee bijeenkomsten waren in Amsterdam, ditmaal strijken we neer in Rotterdam. Op een gegeven moment gaan we Randstad en misschien zelfs het land uit. Inmiddels melden zich behoorlijk wat instellingen aan om een volgende editie te hosten, waaronder Groningen, Heerlen en Arnhem. Tegelijkertijd zoekt Het Transitiebureau aansluiting bij diverse adviesraden en brancheorganisaties, maar ook met andere kunstdisciplines en zelfs vergelijkbare initiatieven in Vlaanderen.

De Agenda is een initiatief van Het Transitiebureau. Dit bestaat op dit moment uit Simon van den Berg, Anne Breure, Marijke Hoogenboom, Emke Idema, Tobias Kokkelmans, Anoek Nuyens en Lara Staal.

 Lees hier meer informatie over Het Transitiebureau en voorgaande afleveringen van De Agenda.

Delen