Erfgoedarena 18 februari: Cartografie - Erfgoed op de kaart?

Gepubliceerd op

Naar aanleiding van de verschijning van de Bosatlas in oktober 2014, organiseert de Reinwardt Academie op 18 februari een Erfgoedarena over Cartografie.

De Bosatlas van het Cultureel Erfgoed, een dikke atlas boordevol kaarten en grafieken over -voornamelijk gebouwd- erfgoed in Nederland, kwam tot stand met medewerking van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Diverse specialisten van binnen en buiten de RCE verzamelden materiaal en schreven mee aan de toelichtingen. De atlas is opgezet vanuit de vraag ‘waar kunnen we nog iets beleven van de manier waarop onze voorouders hebben gewoond, gewerkt, gevochten, geregeerd, geloofd, gestudeerd en gefeest?’ Naast thema's als bodemschatten, verkeer en vervoer, macht en gezag en verdediging zijn er enige ook minder geijkte hoofdstukken, zoals over verzamelen en over rituelen en gebruiken. Zelfs is er een hoofdstuk 'erfgoed buiten de grenzen’ over wat Nederlanders elders op de wereld hebben nagelaten.

Tijdens de Erfgoedarena kijken we naar de keuzes die voor deze publicatie zijn gemaakt. Er lijkt er sprake te zijn van een klassieke erfgoedbenadering. Erfgoed omvat vooral de natuurlijke en gebouwde restanten uit het verleden. Hoe zit dat met mobiele en immateriële aspecten van erfgoed? Worden die weggelaten omdat die zich niet goed op een kaart laten zetten? En ook: hoe Nederlands is ons erfgoed in het buitenland? Wie bepaalt dat? En waarom is er maar zeer beperkt aandacht voor archieven als bewaarder van erfgoed?

Kom mee praten op woensdag 18 februari 2015 om 20.00 op de Dapperstraat 315 in Amsterdam samen met Joost van Mensch, die ingaat op de functie van kaarten bij het beschrijven van erfgoed en Martijn Eickhoff die kritisch reflecteert op het vastleggen van erfgoed op de kaart. Het gesprek wordt gemodereerd door Imre Vegh (debat.nl). Traditiegetrouw sluiten we af met een informele netwerkborrel.

Wanneer: woensdag 18 februari 2015
Hoe laat: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Waar: Reinwardt Academie, Dapperstraat 315, 1093 BS, Amsterdam
Toegang: deelname gratis; aanmelden via de Reinwardt Community. Rechts bovenin ziet u daarvoor twee opties: inloggen met uw Facebook profiel of een apart profiel aan maken voor de communitysite.

Delen