Intreerede Together/Samen van Maike van Stiphout

Gepubliceerd op

Landschapsarchitecte Maike van Stiphout is het nieuwe hoofd van de masteropleiding Landschapsarchitectuur. Op 4 september 2014 sprak zij haar intreerede 'Together/Samen' uit. Hiervan is een digitale publicatie beschikbaar via de website van de Academie. In de Academiebibliotheek en bij de receptie is een gratis exemplaar verkrijgbaar. 

Maike van Stiphout gaat in haar intreerede in op mondiale ontwikkelingen die een nieuwe houding van delen en zorgen tot stand brengt. Via het internet als voertuig voor het delen en de smartphone als het ultieme gereedschap, staat een nieuwe stedelijke generatie op, stelt Van Stiphout, die niet geïnteresseerd is in hebben, maar ‘gewend is om te delen en te zorgen voor datgene wat je niet bezit. Meer dan ooit tevoren heeft het delen van en zorgen voor onze biodiversiteit, door behoud, duurzaam gebruik en billijke verdeling, hierdoor een grotere kans van slagen.’  

Aan de hand van voorbeelden van eigen werk voor haar bureau DS Landschapsarchitecten en van studenten houdt Van Stiphout in haar rede een pleidooi voor meer ‘natuur-inclusief’ ontwerpen. De nieuwe trend is ‘om te leven met het leven’, dus met meer natuur. ‘Landschapsarchitectuur kan en is bij uitstek de discipline om door natuur-inclusief ontwerpen de leefomgeving te verbeteren,’ schrijft Van Stiphout. 'Ik hoop dat mijn studenten steden zullen ontwikkelen waarin we leven met het leven. Dat ze zullen ontwerpen voor ons allen samen. Het is aan de studieleiding en docenten van de Academie de taak ze te helpen om te ontwerpen met de natuur.'

Winter School 2015
Een eerste proeve hiervan is de Winter School 2015 ‘Occupy the “Ring A10” waarvan Maike van Stiphout de curator is. 19 studententeams werken van 19 tot en met 30 januari aan strategische ontwerpoplossingen voor het ‘vergeten land’ langs de Amsterdamse Ringweg A10. Wat zou er gebeuren als Rijkswaterstaat deze grond overhandigt aan de stad Amsterdam voor lokale experimenten? Zou de Ring A10 een iconische groene ruimte voor de stad Amsterdam kunnen worden, iets wat lijkt op de High Line in New York? Wat als mensen, dieren, insecten en planten samen dit vergeten land bezetten?

Een jury bestaande uit rijksadviseur Rients Dijkstra, Jarrik Ouburg, Arjan Klok en Maike van Stiphout zal alle inzendingen beoordelen. De publieke eindpresentatie vindt plaats op 30 januari vanaf 16.00 uur. Maike van Stiphout reikt een prijs uit voor het beste ontwerp.

De intreerede kan als PDF worden gedownload en is geschikt om als printing-on-demand exemplaar te worden besteld bij bijvoorbeeld Peecho.com of Blurb.com. In de bibliotheek en bij de receptie is een gratis gedrukt exemplaar beschikbaar.

Delen