Masteropleidingen Academie van Bouwkunst opnieuw goed beoordeeld

Gepubliceerd op

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de masters Architectuur, Landschapsarchitectuur en Stedenbouw van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst positief beoordeeld en geaccrediteerd voor de komende zes jaar. De opleidingen scoorden op alle onderdelen ‘goed’.


Het visitatiepanel heeft een gezamenlijk advies uitgebracht voor de drie opleidingen vanwege de sterke onderlinge aansluiting binnen de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. Die multidisciplinariteit – de Academie is het enige opleidingsinstituut dat de drie ruimtelijke ontwerpdisciplines binnen zijn muren verenigt – wordt door de commissie geprezen als ‘sterk en passend bij de huidige praktijk’. Het panel is van mening dat het curriculum ‘zeer doordacht’ is opgezet, vanuit een sterke visie en een breed gedragen gedachtegoed. Het bevordert de samenwerking tussen disciplines, komt tegemoet aan eisen om flexibel te kunnen reageren op ontwikkelingen en biedt over de breedte van de opleidingen voldoende aandacht voor internationalisering.

Kenmerkend voor het didactisch concept is het ‘concurrent’ onderwijsmodel, waarbij opleiding en beroepservaring hand in hand gaan. Volgens de commissie sluiten alle drie de opleidingen goed aan bij het werkveld, onder andere door de inzet van kwalitatief goede docenten die via de ‘meester-gezel-methode’ de actuele praktijk in het onderwijs inbrengen. Studenten merken op dat ‘de school groter dan het gebouw’ is.

Tot slot is het panel onder de indruk van de ‘inhoudelijk georiënteerde, weinig bureaucratische en zorgvuldige’ toetssystematiek die de Academie hanteert. Door te toetsen op enerzijds kennis en vaardigheden en anderzijds op de resultaten daarvan voor de professionele ontwikkeling, wordt de integrale ontwikkeling van de student bewaakt. Hiermee borgt de Academie volgens het rapport het opleiden van goede ontwerpers en geeft zij ‘unieke talenten de kans (..) om te excelleren’. Dit wordt bevestigd door de diverse (nominaties voor) vakprijzen die alumni in de wacht slepen.

meer informatie
Master Architectuur
Master Landschapsarchitectuur
Master Stedenbouw

Accreditaties Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Delen