Tamara Monzón en Paul van Maanen nieuwe leden Raad van Toezicht

Tamara Monzón

Gepubliceerd op

Tamara Monzón, managing partner en oprichter 4thline Risk Management, en Paul van Maanen, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland, zijn op 25 maart benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Monzón wordt voorzitter van de auditcommissie. Van Maanen is als onderwijsspecialist de opvolger van Frans Leijnse.

Tamara Monzón, managing partner en oprichter 4thline Risk Management, en Paul van Maanen, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland, zijn op 25 maart benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Monzón wordt voorzitter van de auditcommissie. Van Maanen is als onderwijsspecialist de opvolger van Frans Leijnse. 

Over Tamara Monzón
Monzón (1967) is een ervaren manager en adviseur op het gebied van risk management. Ze heeft een achtergrond in de bedrijfskunde en accountancy en is oprichter van 4thline, een adviesbureau gespecialiseerd in pragmatisch risicomanagement. In verschillende functies, zowel in dienst van organisaties als in de rol van eigen ondernemer en adviseur, heeft zij financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, verzekeraars en banken, geadviseerd over het beheersen van risico's.

Over Paul van Maanen 
Van Maanen (1957) is een expert op het gebied van onderwijs. Voor hij begon bij het ROC Midden Nederland, was hij collegevoorzitter bij de Hogeschool Leiden. Bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was hij onder meer directeur voortgezet onderwijs en directeur beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Hij vervult diverse nevenfuncties in de sectoren (gehandicapten)zorg en onderwijs.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur en geeft het College advies. Als toezichthoudend orgaan dient de Raad zich uit te spreken over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het instellingsplan.

Paul van Maanen

Delen