Onderzoek Kunsten-Monitor 2014 presenteert ervaringen alumni

Gepubliceerd op

De academies van de AHK (Academie voor Beeldende Vorming, Academie van Bouwkunst, Conservatorium van Amsterdam, Nederlandse Filmacademie, Reinwardt Academie, de Theaterschool) en de master Kunsteducatie deden het afgelopen jaar weer mee aan de Kunsten-Monitor 2014, het landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden. Alle afgestudeerde bachelors en masters van 2012-2013 zijn benaderd met vragen over hun arbeidspositie, intrede op de arbeidsmarkt en tevredenheid met de opleiding. 211 alumni deden mee met het onderzoek, een respons van 39%.


Enkele uitkomsten van het onderzoek onder AHK-afgestudeerden:  

  • 77% zou opnieuw kiezen voor de opleiding aan de AHK. Dat is hoger dan het percentage afgestudeerden van vergelijkbare opleidingen (74%).
  • Tweederde is (zeer) tevreden over het niveau, de actualiteit en praktijkgerichtheid, de uitdaging die het programma biedt, de docenten en de materiële voorzieningen.

Voor het eerst sinds 2010 is er een daling van de werkloosheid. De werkloosheid onder AHK-afgestudeerden in 2012-2013 is licht gedaald ten opzichte van de studenten die een jaar eerder afstudeerden: 7,1% ten opzichte van 7,3%. Wat zijn hun ervaringen met de arbeidsmarkt?

  • Net als vorig jaar zijn de alumni tevreden met de opleiding als voorbereiding op de arbeidsmarkt. 69% vindt de opleiding een goede basis voor het uitoefenen van het beroep en 72% acht de opleiding een goede basis om competenties verder te ontwikkelen.
  • Het merendeel van de afgestudeerden is anderhalf jaar na het afstuderen werkzaam in het eigen vakgebied. 61% is uitsluitend in het eigen vakgebied werkzaam en 27% is zowel in het eigen als buiten het eigen vakgebied werkzaam. 11% werkt uitsluitend buiten het eigen vakgebied.
  • 52% is werkzaam als zelfstandige. 64% als scheppend/uitvoerend kunstenaar, 43% werkt als docent en 23% in een beleidsmatige of managementfunctie.

Bekijk alle resultaten in de Rapportage Kunsten-Monitor 2014 (PDF).

Delen