Jaarverslag 2014 verschenen

Gepubliceerd op

Het jaarverslag 2014 van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is verschenen. In het verslag legt de AHK verantwoording af over de prestaties in het afgelopen jaar. Daarnaast is het geïllustreerde 'De AHK in de creatieve metropool Amsterdam. 2014 in beeld' verschenen, met de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Het jaarverslag 2014 van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is verschenen. In het verslag legt de AHK verantwoording af over de prestaties in het afgelopen jaar. Daarnaast is het rijk geïllustreerde De AHK in de creatieve metropool Amsterdam. 2014 in beeld verschenen, met de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

2014 in beeld geeft een overzicht van de activiteiten van de hogeschool in de creatieve metropool Amsterdam. Collegevoorzitter Bert Verveld: "Gevestigd in het hart van de stad nemen medewerkers en studenten deel aan het publieke debat. Ze verzorgen uitvoeringen en organiseren lezingen en evenementen."

Zo stelt de Theaterschool haar deuren open tijdens de 24-uurs en zijn er openbare concerten van studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Studenten van de Reinwardt Academie richten het museumstraatproject in Amsterdam-Oost in en studenten van de Academie van Bouwkunst werken tijdens de Winter School aan ontwerpen om Amsterdammers in beweging te krijgen. De Filmacademie participeert in het Interaction & Games Lab en er is werk van studenten van de Academie voor Beeldende Vorming te zien tijdens het Amsterdam Light Festival.

In het volledige jaarverslag legt de AHK over alle activiteiten en resultaten verantwoording af. Download het jaarverslag 2014 (PDF)

Zie ook
Jaarverslagen AHK

Delen