Verklaring n.a.v. publicatie Volkskrant over integriteitscultuur Theaterschool

Gepubliceerd op

Naar aanleiding van de recente publicatie van de Volkskrant over de integriteitscultuur bij de Theaterschool reageert de AHK hierbij met haar visie op dit verhaal.

 

Wij vinden een veilige en goede studeer- en werkomgeving van uitzonderlijk belang. In het kunstonderwijs, waar nabijheid, zowel geestelijk als fysiek, vaak onderdeel is van het studie- en werkproces, vraagt dat om extra aandacht. Daarom hanteren we een strikt beleid en zijn er uitgebreide reglementen op het gebied van integriteit.

We hebben een Integriteitscode, de Klachtenregeling seksuele intimidatie en agressie en vijf vertrouwenspersonen, binnen en buiten de eigen faculteit. Dit stelsel van regelingen en voorzieningen biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid om verhaal te halen of ondersteuning te zoeken.

Ons standpunt is glashelder: intieme relaties tussen docenten en studenten, alsmede tussen medewerkers, die in studie of werk in een onderlinge afhankelijkheidsrelatie verkeren, zijn niet acceptabel en dus niet geoorloofd.

Alle klachten en signalen die door de leiding van de AHK, en dus ook de leiding van de Theaterschool worden opgevangen, worden opgevolgd door nader onderzoek en gesprekken. Indien nodig worden er conclusies getrokken en maatregelen genomen. In het recente verleden is dat ook feitelijk gedaan. Deze aanpak is gebaseerd op de waarden, normen en regels en het beleid van de AHK zoals hiervoor toegelicht. CvB en directeuren zijn regelmatig met elkaar in gesprek over de inhoud van dit beleid. Wij staan voor de manier waarop wij het beleid hebben vormgegeven en consequent uitvoeren.

Tegelijkertijd willen wij ook gezegd hebben, dat het ons oprecht spijt als oud-studenten kennelijk slechte ervaringen hebben opgedaan tijdens hun studietijd.

De Volkskrant schetst - vooral gebaseerd op zaken uit het verleden - een onjuist beeld van de cultuur aan de huidige Theaterschool. Dat betreuren we en dat raakt ons, want we zijn trots op onze school, op onze docenten, op onze leerlingen en op de kwaliteit van de opleidingen.
 
Als deze mededeling of het artikel in de Volkskrant vragen oproepen waarover nader contact gewenst is, kan contact opgenomen worden met Nel van Dijk, hoofd van de afdeling Kwaliteit, communicatie en beleid van de AHK: nel.vandijk@ahk.nl.

Het College van Bestuur van de AHK,
Bert Verveld en Bridget Kievits

Delen