Conservatorium-student ontvangt Holland Scholarship-certificaat van minister Bussemaker

Minister Bussemaker en Nicolae Stiuca

Gepubliceerd op

Op 24 augustus zaten internationale studenten op Schiphol samen aan tafel voor een feestelijk Holland Scholarship-ontbijt. Het Holland Scholarship is een nieuw beursprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat talentvolle studenten een financiële stimulans wil geven om een periode in een ander land te studeren of stage te lopen. Ook AHK-beursalen schoven aan bij OCW-minister Bussemaker, waaronder conservatoriumstudent Nicolae Stiuca uit Moldavië.


De studenten werden welkom geheten door Freddy Weima, directeur EP-Nuffic. Minister Jet Bussemaker overhandigde de certificaten van het beurzenprogramma, ook aan Nicolae Stiuca. Hij is zeer trots om de eerste student uit Moldavië te zijn die in Nederland in zijn specialisme kan gaan studeren.

Aan het Conservatorium van Amsterdam gaat Nicolae de bachelor Klassieke muziek volgen met als hoofdvak accordeon. Hij had online gezocht naar de opleiding wereldwijd met de hoogste reputatie in zijn vak. In april was hij komen voorspelen en tot zijn grote vreugde werd hij toegelaten. Nicolae hoopt ook een master te kunnen gaan doen en later als docent en solist op te kunnen treden. Na het ontbijt vertrok hij meteen naar zijn cursus Nederlands, die hij bij aankomst had geboekt. Nicolae: “Ik wil hier de taal spreken, met de mensen kunnen praten over mijn muziek.”

De Holland Scholarships zijn binnen een jaar van plan op papier tot concrete realiteit gemaakt en ook nog tweerichtingsverkeer. Aan de AHK zijn dit jaar aan tien inkomende en drie uitgaande studenten Holland Scholarships toegekend.

Informatie over uitgaande Holland Scholarships aan de AHK
Informatie over inkomende Holland Scholarships aan de AHK

Bron: ScienceGuide.nl

Delen