Kennis verzamelen over cultureel ondernemen in het Europese erfgoedveld. Reinwardt Academie in the lead.

Gepubliceerd op

In september 2015 start het driejarig project EMPHOS, een Erasmus+ onderzoek naar cultureel ondernemen in het Europese erfgoedveld. De Reinwardt Academie is benoemd als leadpartner en verantwoordelijk voor het projectmanagement.

In september 2015 start het driejarig project EMPHOS, een Erasmus+ onderzoek naar cultureel ondernemen in het Europese erfgoedveld. De Reinwardt Academie is benoemd als leadpartner en verantwoordelijk voor het projectmanagement. Het project zal inhaken op het onderwijsprogramma. Zo zal een groep afstuderende bachelor studenten verkennend onderzoek gaan doen naar actuele verdienmodellen in het erfgoedveld.

EMPHOS staat voor Empowering Museum and Physical Heritage Organizations Staff. Uitgangspunt van het Europese project is dat vooral kleine erfgoedinstellingen veel te leiden hebben (gehad) van financiële bezuinigingen maar weinig kennis en ervaring hebben met cultureel ondernemen. Het doel is dan ook om kennis te verzamelen en trainingen te organiseren. In eerste instantie wordt de stand van zaken op dit gebied in Europa geïnventariseerd. Hierbij is het bijzonder dat we te maken hebben met verschillende situaties en verschillende culturen, zowel qua educatie als qua cultuur op het gebied van ondernemen binnen de erfgoedsector. Na afloop van het project blijft een platform actief om ervaringen en kennis te kunnen delen. De andere partnerinstellingen zijn:

  • Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). Hun rol ligt vooral in het aanbieden en testen van de trainingen aan de erfgoedinstellingen in de regio Utrecht.
  • UNIBO, Universiteit van Bologna, verantwoordelijk voor het vooronderzoek en het op te richten toekomstig platform;
  • CIAPE (Rome), gespecialiseerd in het aanbieden van trainingen aan professionals;
  • Goldsmiths University (Londen), gespecialiseerd in trainingen over cultureel ondernemen.

Voor meer informatie: e-mail naar Bob Crezee, docent en projectleider (bob.crezee@ahk.nl).

 

Delen