Afspraken over vluchtelingen in hoger onderwijs

Gepubliceerd op

Hoger onderwijsinstellingen en -organisaties hebben op 9 september afspraken gemaakt over gezamenlijke opvang van de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs. Belangrijkste afspraken zijn dat taaltrajecten voor vluchtelingen beter worden gefaciliteerd en dat de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs wordt vergroot. Ook moeten knelpunten die vluchtelingen ondervinden bij de aansluiting naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt worden geïnventariseerd en opgeruimd.


Concrete vertaling volgt door een coalitie van betrokken partijen. De afspraken zijn het resultaat van een ronde tafel, georganiseerd door de Haagse Hogeschool, waar hogescholen, universiteiten uit de Randstad, Vereniging Hogescholen, VSNU, Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, ECHO, EP-Nuffic, COA en het ministerie van OCW aan deelnamen. Het idee voor de ronde tafel ontstond uit een breed gedeeld gevoel van urgentie om een bijdrage te leveren.

De bijeenkomst sluit aan bij de oproep die Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vorige week deed bij de opening van het nieuwe studiejaar van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. "Het behoort mijns inziens tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het hbo om zo ruimhartig mogelijk vluchtelingen die willen en kunnen studeren te begeleiden. We gaan graag met het UAF en de minister van OCW praten om te kijken wat daarvoor nodig is, ook als het om geld gaat."

Bron: Vereniging Hogescholen

Delen