Een nieuwe Master Lezing: Frank Theys - De 3 culturen denken: kunst, wetenschap en samenleving

Gepubliceerd op

Om de veertien dagen nodigt de Master of Film een spreker uit om een lezing te geven voor studenten en andere geïnteresseerden. Op woensdag 28 oktober is de Belgische filosoof, mediakunstenaar en filmmaker Frank Theys te gast.

 

Om de veertien dagen nodigt de Master of Film een spreker uit om een lezing te geven voor studenten en andere geïnteresseerden. Op woensdag 28 oktober is de Belgische filosoof, mediakunstenaar en filmmaker Frank Theys te gast. 


Samenvatting lezing

Als de klimaatverandering en de grenzen aan groei ons dwingen om onze economie fundamenteel te heroverwegen; als we een virus niet meer zien als 'de ander', als de vijand die we verslaan in ziekenhuizen en horror films, maar als een productie-partner om een geheel nieuwe samenleving / natuur op te bouwen; als  dit is hoe de natuurwetenschappen omgaan met de sociale wetenschappen, hoe zal dan de kunst omgaan met dit nieuwe perspectief en zijn eigen rol en positie herdefiniëren?

 

In zijn boek 'We have never been modern’ (1989) stelt Bruno Latour dat onze moderne samenleving en wereldbeeld zijn gebaseerd op de scheiding tussen natuur en cultuur - en op de splitsing tussen de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen. Desondanks leiden sinds het begin van het millennium, verschillende ontwikkelingen juist tot het samenvoegen van deze domeinen: het toegenomen bewustzijn van de klimaatverandering en het Anthropoceen aan de ene kant en de nieuwe opkomende technologieën met transhumane vooruitzichten aan de andere kant. Deze begrippen dwingen de technologische wetenschappen na te denken over de ethische en sociale implicaties van hun werk.

 

Binnen de kunsten hebben we een parallelle mentaliteitsverandering gezien: in de laatste decennia lijken kunstenaars een toenemende behoefte te hebben om uit hun isolement te breken en aansluiting te zoeken met de technologie en met de samenleving.

 

In zijn lezing zal Frank Theys kijken naar de parallellen tussen deze verschuiving in de wetenschappen en de verschuiving in de beeldende kunst, film en literatuur. Hij  onderzoekt hoe deze ontwikkelingen verband houden met laat-kapitalistische evoluties en met nieuwe sociaal-politieke theorieën zoals transhumanisme, accelerationisme, speculatieve materialisme en de peer-to-peer-beweging.

Frank Theys is een Belgische filosoof, media kunstenaar en filmmaker, momenteel woonachtig in Amsterdam. Zijn werk wordt wereldwijd vertoond en is aangekocht voor de collecties van oa het MOMA (New York), SMAK (Gent), the Museum of the Moving Image (New York) en het Centre National de la Cinématographie (Parijs). Hij is gastdocent aan universiteiten en hogescholen in Europa en China. Momenteel is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Leuven (België) en doceert aan de LUCA Art Academy (Gent) en aan de Interfaculteit ArtScience (Den Haag).

 

 

Master of Film Lezingen 2015-2016
Eens in de veertien dagen nodigt de Master of Film op woensdagavond gasten uit om een lezing te komen geven. De lezingengevers kunnen filmmakers, beeldend kunstenaars, componisten, maar ook filosofen, wetenschappers of film theoretici zijn. Het doel is eenvoudig: je horizon te verbreden en je te laten inspireren door een diversiteit aan benaderingen en perspectieven. De lezingen zijn gratis en toegankelijk voor alle geïnteresseerden. De voertaal is Engels. 
Lees meer

Delen