Erfgoed: maken, bewaken of kraken? Oratie bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie Hester Dibbits

Hester Dibbits. Foto: Bob Bronshoff

Gepubliceerd op

Leraren, museumprofessionals, heemkundigen, beleidsmakers en academici hebben in samenwerkingsverbanden op het terrein van erfgoed en educatie vaak uiteenlopende agenda’s, visies, missies en emoties. Waar de een uit is op het maken of bewaken van erfgoed, wil de ander het juist 'kraken': er kritisch op reflecteren en laten zien dat het een constructie is. Dat speelt in alle netwerken op het gebied van erfgoededucatie en verdient nader onderzoek.

 

Dit betoogt bijzonder hoogleraar Hester Dibbits in haar oratie op vrijdag 16 oktober 2015 'Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw'. Hiermee aanvaardt Dibbits, tevens lector Cultureel erfgoed en studieleider van de Master of Museology aan de Reinwardt Academie (AHK), het ambt van bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Centrum voor Historische Cultuur van de Erasmus School of History, Culture and Communication (Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze leerstoel is ingesteld namens het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Strijd en emoties
Erfgoed speelt een belangrijke rol bij de vorming van identiteiten - en dat zorgt voor strijd. Wat de een koestert, kan de ander afwijzen en het gevoel dat iets dierbaars dreigt te verdwijnen, kan de noodzaak tot behoud sterker doen voelen. De discussie rond Zwarte Piet, het slavernijverleden en de gouden koets is daar een voorbeeld van. Omdat erfgoed ontstaat en wordt overgedragen in netwerken, pleit Dibbits ervoor onderzoek naar erfgoededucatie ook vanuit dat perspectief te benaderen. Centrale vraag daarbij is hoe de uiteenlopende agenda’s, visies, missies en emoties van betrokkenen bij erfgoed en educatie zich tot elkaar verhouden en op elkaar inwerken.

Schurende kanten

Uiteindelijk dringt zich in educatieve erfgoedprogramma’s in alle onderwijsniveaus dezelfde vraag op: ligt de focus op het maken, bewaken of kraken van erfgoed en wat betekent dat voor educatie en overdracht?
In onderzoek naar erfgoededucatie gaat het erom hoe makers én gebruikers van educatieve programma’s aankijken tegen de schurende kanten van erfgoed. Voor de kwaliteit van educatieve erfgoedprogramma’s is het van belang oog te hebben voor de wisselende perspectieven van alle betrokken spelers.

Delen