Nieuw seizoen Masterlezingen: woensdag 14 oktober > Sigmar Polke. Films (door Thomas Elsaesser)

Gepubliceerd op

Op woensdag 14 oktober start een nieuw seizoen Masterlezingen. Thomas Elsaesser, eerder te gast, geeft een lezing over Sigmar Polke. Sigmar Polke (1941-2010) is één van de grote kunstenaars uit het naoorloogse Duitsland. Wat voor filmmaker was hij?

Op woensdag 14 oktober om 19.30 uur start een nieuw seizoen Masterlezingen. Thomas Elsaesser, eerder te gast, geeft een lezing over Sigmar Polke. Sigmar Polke (1941-2010) is één van de grote kunstenaars uit het naoorloogse Duitsland. Wat voor filmmaker was hij? 

Naast Joseph Beuys en Gerhard Richter, is Sigmar Polke één van de echt grote kunstenaars uit het naoorlogse Duitsland. Maar pas sinds zijn dood in 2010 worden de omvang en genialiteit van zijn werk op waarde geschat. Grote retrospectieven in het MoMA in New York (2014), de Tate Modern in Londen (2014) en het Ludwig Museum in Keulen (2015) toonden bijvoorbeeld aan dat Polke óók een filmmaker was. Maar wat voor soort filmmaker?

Tijdens deze lezing wordt geprobeerd om een eerste indruk te geven van hoe men de enorme en tot dusver nauwelijks gecatalogiseerde hoeveelheid beeldmateriaal die Polke heeft nagelaten, zou kunnen onderzoeken. Vanaf halverwege de jaren zestig tot aan zijn dood, was een filmcamera integraal onderdeel van zijn artistieke praktijk en zijn dagelijks leven. De films zijn als een schetsblok voor zijn schilderijen, prenten, collages, foto's en installaties. Tegelijkertijd zijn het werken die op zichzelf staan en zijn vervlochten met de tradities van de Europese en de Amerikaanse avant-garde film praktijk.

Vanuit het nu kijkend naar het materiaal, is te zien dat een boeiende dialoog heeft plaatsgevonden tussen moderne kunst en film, een dialoog die noodzakelijk was en nu bijna overal aan de gang is: Polke's films - eigen found footage van de kunstenaar - bieden een opmerkelijk voorbeeld en een verrassende precedent van deze dialoog.

Spreker Thomas Elsaesser is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en vaste gastprofessor aan de Columbia University.

 
Master of Film Lectures 2015-2016
Eens in de veertien dagen nodigt de Master of Film op woensdagavond gasten uit om een lezing te komen geven. De lezingengevers kunnen filmmakers, beeldend kunstenaars, componisten, maar ook filosofen, wetenschappers of film theoretici zijn. Het doel is eenvoudig: je horizon te verbreden en je te laten inspireren door een diversiteit aan benaderingen en perspectieven. De lezingen zijn gratis en toegankelijk voor alle geïnteresseerden. De voertaal is Engels. 

Lees meer

Delen