Nieuwe titulatuur voor AHK-opleidingen

Diploma-uitreiking
Gepubliceerd op

Sinds 1 januari 2014 is het wettelijk mogelijk dat hogescholen dezelfde graden uitreiken als de universiteiten. Het gaat dan om de graden Bachelor/Master of Arts (BA/MA) en Bachelor/Master of Science (MSc).

 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft in samenspraak met de hbo-instellingen een lijst opgesteld van de te hanteren graad per opleiding. Door de vernieuwde titulatuur krijgen studenten van dezelfde opleiding overal een gelijke graad. Uitgangspunt daarbij is dat de graad goed aansluit bij wat gangbaar is in de internationale praktijk.

Opleidingen mogen de nieuwe graad toekennen zodra ten minste 70% van de opleidingen in hetzelfde cluster opnieuw geaccrediteerd is door de NVAO. Alle vergelijkbare opleidingen in Nederland kunnen daardoor tegelijkertijd dezelfde graad gaan verstrekken. Met de hernieuwde accreditatie van de Master of Museology van de Reinwardt Academie is dit voor alle AHK-opleidingen het geval, en mogen nu alle opleidingen de nieuwe graden uitreiken volgens de referentielijst van de NVAO.

De studenten van de Academie van Bouwkunst krijgen vanaf 1 september na afstuderen de graad Master of Science (MSc). De studenten van de docentenopleidingen krijgen het predicaat Bachelor/Master of Education (BEd/MEd). De andere opleidingen hanteren Bachelor/Master of Arts (BA/MA). Uitzondering daarop zijn de bachelor Muziek, de master Muziek en de master Opera; deze hanteren Bachelor/Master of Music.

zie ook
Overzicht van graden en veelgestelde vragen
Accreditaties AHK-opleidingen

Delen