Impressie afscheid Folkert Haanstra als hoogleraar Universiteit Utrecht

Foto: lkca.nl

Gepubliceerd op

Ter ere van het afscheid van Folkert Haanstra als bijzonder hoogleraar Cultuureducatie en cultuurparticipatie aan de Universiteit Utrecht (UU), organiseerde het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) op 15 december het symposium Kunst Leren Onderzoeken. Aansluitend hield Haanstra zijn afscheidslezing. Hij bekleedde de door het LKCA ingestelde leerstoel 15 jaar. Haanstra blijft nog tot december 2016 werkzaam aan de AHK als lector bij het lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Ter ere van het afscheid van Folkert Haanstra als bijzonder hoogleraar Cultuureducatie en cultuurparticipatie aan de Universiteit Utrecht (UU), organiseerde het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) op 15 december het symposium Kunst Leren Onderzoeken. Aansluitend hield Haanstra zijn afscheidslezing. Hij bekleedde de door het LKCA ingestelde leerstoel 15 jaar. Haanstra blijft nog tot december 2016 werkzaam aan de AHK als lector bij het lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Symposium Kunst Leren Onderzoeken
Ocker van Munster (LKCA) opende het symposium met een dankwoord aan Folkert Haanstra, waarna Teunis IJdens (LKCA) als moderator de thema’s van het symposium introduceerde. De drieslag Kunst, Leren en Onderzoeken stond centraal. Thema’s die het werk van Folkert Haanstra als bijzonder hoogleraar karakteriseren. Melissa Bremmer (AHK), Kees Vuyk (UU) en Koen van Eijck (Erasmus Universiteit Rotterdam) reflecteerden elk vanuit hun eigen expertise op de drie thema’s.

Vuyk sprak over de educatiewaarde van kunst, volgens hem de oudste functie van kunst. In zijn presentatie zocht hij een antwoord op de vraag hoe deze functie in de huidige tijd gestalte krijgt en moet krijgen. Bremmer ging vervolgens in op de theorie van pedagogical content knowlegde. Ze liet zien op welke wijze de pedagogical content knowledge van vakleerkrachten muziek zich manifesteert in het lichaam en waarom het lichaam van deze vakleerkrachten van belang kan zijn in het muzikale leerproces van leerlingen. Als derde spreker ging Van Eijck in op de vele beperkingen die empirisch onderzoek naar cultuureducatie en cultuurparticipatie kent. Hij pleitte voor de onderzoeksmethode theory-based evaluation, omdat met deze methode niet alleen naar effecten maar ook naar omstandigheden, processen en context wordt gekeken.

Afscheidscollege Folkert Haanstra
Na het symposium hield Folkert zijn afscheidscollege in de Aula van het Academiegebouw van de UU. Het afscheidscollege droeg de titel 'Wat neemt de leerling mee van kunsteducatie?' Folkert wierp daarin een blik op zijn bijdrage aan 40 jaar wetenschappelijk onderzoek naar gewenste en bereikte effecten van kunsteducatie en naar manieren om die effecten te meten en te beoordelen. Hij deed dit aan de hand van de verschillende rollen die hij als onderzoeker speelde: die van sceptische buitenstaander, van betrokken wetenschapper en van idealist.

Speciaal nummer Cultuur+Educatie

Het afscheidscollege en de drie presentaties op het symposium vormen samen de inhoud van nummer 44 van het tijdschrift Cultuur+Educatie dat verschijnt in maart 2016.

Beeldimpressie van het afscheid van Folkert Haanstra

Bron: LKCA

Delen