Seven entries to recast the future rethinking design and heritage

Gepubliceerd op

Medio januari verschijnt A Sustainist Lexicon. Seven entries to recast the future rethinking design and heritage van de hand van Michiel Schwarz met bijdragen van Riemer Knoop en symbolen van Joost Elffers. De publicatie wordt uitgegeven door Architectura & Natura Press en is een coproductie van de AHK faculteiten Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst en Sustainism Lab.

Medio januari verschijnt A Sustainist Lexicon. Seven entries to recast the future rethinking design and heritage van de hand van Michiel Schwarz met bijdragen van Riemer Knoop en symbolen van Joost Elffers. De publicatie wordt uitgegeven door Architectura & Natura Press en is een coproductie van de AHK faculteiten Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst en Sustainism Lab.

Erfgoed en ruimte

Schwarz werkte eerder samen met de academies in het kader van een Artist in Residency in het Heritage Lab van het Amsterdam Creative Industries Network. Hierin werd de herbestemming van erfgoed door studenten en staf in beschouwing genomen vanuit een nieuwe culturele kijk op raakvlakken tussen erfgoed en ruimte, vanuit het sustainisme. Het lexicon is een reflectie op dit programma. Het verkent wat een sociaal-duurzame kijk op onze leefomgeving betekent voor zowel ontwerpen als het erfgoeddomein. In dit ‘woordenboekje voor de nieuwe tijd’ schetst Schwarz een veranderende cultuur in zeven entries : Placemaking, Connectedness, Local, Commons, Circularity, Proportionality, Co-Design. Lector cultureel erfgoed Riemer Knoop plaatste bij ieder sleutelbegrip een veldobservatie. Ontwerper Joost Elffers, met wie Schwarz in 2010 het begrip ‘sustainisme’ introduceerde, vertaalde de kernwoorden in zeven visueel-grafische symbolen.

‘Words are our first tools for making sense of the world’ (Michiel Schwarz)
Op vrijdag 15 januari wordt het eerste exemplaar van A Sustainist Lexicon aangeboden aan Aart Oxenaar, directeur BMA van de gemeente Amsterdam, Madeleine Maaskant, directeur Academie van Bouwkunst en Martijn de Waal, onderzoeker Urban Media & Citizen Empowerment UvA/HvA. De publicatie wordt de eerste helft van dit jaar ingezet door Pakhuis de Zwijger Amsterdam, bij het kunst- en designprogramma ‘Europe by People’ onder het Nederlands EU voorzitterschap.

Artist in Residency
Het Artist in Residence (AIR) programma, een samenwerkingsverband van de verschillende faculteiten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, stimuleert innovatie en confrontatie met actuele artistieke impulsen en biedt ruimte om de praktijk in huis te halen en kunstenaars uit te nodigen die het onderwijs en het artistiek beleid aan de hogeschool kunnen bezielen. Bijzondere aandacht gaat uit naar nieuwe ontwikkelingen in een inter- en multidisciplinaire context en de wisselwerking met de internationale state of the art.

Michiel Schwarz is een onafhankelijk denker, curator en onsultant met specifieke aandacht voor de vorgeving van de toekomst door cultuur. Hij is de mede-auteur van het manifesto Sustainism Is the New Modernism (met Joost Elffers) en de Sustainist Design Guide (with Diana Krabbendam & The Beach network).

A Sustainist Lexicon
Uitgeverij Architectura & Natura (Amsterdam) 2016
ISBN: 9789461400529
156 pagina’s (format 12.5 x 17.5 cm)
Vormgeving Mirte van Duppen

Voor verdere informatie of recensie-exemplaren kan contact opgenomen worden met Pauline van der Pol, communicatie Reinwardt Academie, 06-42740001.

Zie ook
Lectoraat Cultureel erfgoed
Academie van Bouwkunst

Heritage Lab (ACIN)
Sustainismlab
Europe by People

 


Delen