Bezoek Vrienden Nationale Ballet

photo: Antoinette Mooy - Dansers van Morgen

Gepubliceerd op

Op 21 januari bracht een grote groep Vrienden van Het Nationale Ballet een bezoek aan de Nationale Balletacademie. Velen van hen waren na afloop duidelijk onder de indruk van de verrichtingen van de studenten. ‘Ik kreeg diverse keren te horen dat we hiervan maar een jaarlijkse traditie moeten maken’, zegt Ellen Hanou, die sinds augustus 2015 als fondsenwerver verbonden is aan de Theaterschool.

De Vrienden woonden eerst een meisjes- dan wel jongensles bij, gegeven door respectievelijk docenten Nathalie Caris (die als oud-soliste van Het Nationale Ballet voor veel Vrienden geen onbekende is) en Olivier Wecxsteen. Daarna spraken ze met artistiek leider Jean-Yves Esquerre en coördinator van de vooropleiding Amanda Beck over het dansonderwijs in Nederland in het algemeen en dat op de Nationale Balletacademie in het bijzonder. En tot slot woonden ze in het Danstheater van de Theaterschool een doorloop bij van David Dawsons choreografie 5, die de studenten op 1 februari uitvoerden in het Holland Dance Festival tijdens Welcome Canada!

Tijdens het gesprek met Jean-Yves Esquerre en Amanda Beck kwam ook de financiële positie van de Nationale Balletacademie aan de orde. Hanou: ‘Lang niet iedereen realiseerde zich dat de vooropleiding niet door de Rijksoverheid wordt bekostigd, en dat de Theaterschool daar – naast de bijdragen van de ouders – dus zelf aanvullende fondsen voor moet zien te werven. Verder is het voor de academie ook belangrijk om buitenlandse studenten beurzen te kunnen verstrekken.’

Hoewel Hanous functie alle dans- en theateropleidingen van de Theaterschool omvat, is de Nationale Balletacademie, zegt ze, ‘wel een van de speerpunten van mijn werk.’ Zij zal de komende tijd plannen ontwikkelen om fondsen te werven bij particulieren, vermogensfondsen en bedrijven. ‘Ik wil daarbij graag gebruik maken van de ideeën en contacten van ouders en andere geïnteresseerden, dus ik sta altijd open voor een gesprek.’

Een eerste actie die Hanou ontwikkelde is dat bezoekers aan Dansers van Morgen – de eindvoorstellingen van de Nationale Balletacademie die op 7 en 8 juli plaatsvinden in Nationale Opera & Ballet in Amsterdam – gevraagd wordt om, bij het kopen van kaarten, een extra gift te doen.

U kunt kaarten bestellen op: www.operaballet.nl/nl/doublebill/2015-2016/voorstelling/dansers-van-morgen
Voor al u overige ideeën en suggesties kunt u contact opnemen met Ellen Hanou:
ellen.hanou@ahk.nl of 020-527 76 53.

Delen