'Van VAR naar DBA' - informatieavond voor afstudeerders en zzp'ers (beide avonden VOL)

Gepubliceerd op

Per 1 mei 2016 wordt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) afgeschaft. Op dinsdag 5 en donderdag 7 april organiseert de Filmacademie een informatieavond over dit onderwerp. Beide avonden zijn inmiddels vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Per 1 mei 2016 wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) afgeschaft. Vanaf dat moment regelt de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de relatie tussen opdrachtgever en zzp'er. Op dinsdag 5 en donderdag 7 april organiseert de Filmacademie een informatieavond over dit onderwerp. Beide avonden zijn inmiddels vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

Dinsdag 5 april van 20.00 uur tot 21:30 uur (VOL)
Donderdag 7 april van 20.00 uur tot 21.30 uur (VOL)

Projectiezaal van de Filmacademie

Sprekers 
- Bestuurder FNV Kiem Peter van den Bunder
- Jurist van Versteeg Wigman Sprey Advocaten Roland Wigman
- Belastingspecialist Podiumkunsten Ben Schoenmakers 

Moderator is Anton Scholten, voorzitter van het bestuur van de NBF. 

Programma
19.30 uur: Inloop / ontvangst
20.00 uur: Aanvang programma
21.30 uur: Einde programma
Het is niet meer mogelijk om je aan te melden. 

Vragen en onderwerpen

 • Wat gaat er precies veranderen en hoe?
 • Is het verstandig om nu juist wel of juist zelfstandig te zijn of via PAYROLL overeenkomsten te werken
 • Hoeveel bruikbare modelovereenkomsten zijn er voor zzp'ers?
 • Hoe verhoudt het beoordelingskader van de wet DBA zich, ten opzichte van de jurisprudentie?
 • Zijn de controlemogelijkheden van de belastingdienst nu echt vergroot met deze nieuwe wet?
 • Wat zijn de bezwaarmogelijkheden in de wet DBA?
 • Het verschil tussen arbeidsrecht en belastingrecht.
 • Voor het belastingrecht is soms sprake van een dienstbetrekking, terwijl daar voor het arbeidsrecht geen sprake van is, en omgekeerd.
 • De verschillen in de belastingwetten zelf.  
 • Een dienstbetrekking voor de loonbelasting kan voor de inkomstenbelasting winst uit onderneming vormen.
 • zzp'ers zonder VAR / modelovereenkomst kunnen dus ook ondernemersvoordelen genieten.

Achtergrond
De VAR was ooit bedoeld om vast te stellen of bedrijven loonheffing moeten inhouden en betalen over de inkomsten van zzp'ers. Hierbij zijn mensen die officieel als zzp'er werken, eigenlijk in dienst bij de werkgever. Voor de Belastingdienst is dit lastig te controleren. De nieuwe wet DBA moet bedrijven én zzp'ers meer duidelijkheid verschaffen. 

Met de invoering van de nieuwe wet wordt de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever groter, omdat deze een grotere rol gaat spelen bij de invulling van de overeenkomst. Nu liggen de verantwoordelijkheid en de financiële gevolgen nog vooral bij de zzp'er.

Vanuit verschillende hoeken is er kritiek op de nieuwe wet. Belangenorganisaties en vakbonden zetten vraagtekens bij de Wet DBA. Zo is men bang dat de wet meer regeldruk met zich meebrengt in plaats van minder. 

Vakbond CNV is bang dat de Belastingdienst niet streng genoeg zal toezien op de modelovereenkomsten en waarschuwt dat ze niet te makkelijk goedgekeurd moeten worden. De Stichting Zzp Nederland stipt aan dat veel zzp'ers in onzekerheid verkeren nu de VAR wordt afgeschaft. Ook is er volgens de belangenorganisatie sprake van een gebrek aan informatie over de werkwijze.
Bron: Nu.nl

Delen