Nieuwe onderzoeksactiviteiten aan de AHK

Gepubliceerd op

De AHK, UvA, VU, HvA en Gerrit Rietveld Academie lanceren een nieuwe Amsterdamse netwerkorganisatie onder de naam ARIASnl (Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences nl). Het netwerkverband heeft als doel het bevorderen, bundelen en versterken van onderzoek op het terrein van en in de kunsten. ARIASnl bouwt voort op al bestaande samenwerkingen tussen instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam en biedt tevens nieuwe kansen.


Ter bekrachtiging van de samenwerking werd op vrijdag 15 april een intentieverklaring ondertekend door de CvB-voorzitters van de betrokken instellingen. Deze intentieverklaring vormt het bestuurlijk kader voor de verdere ontwikkeling en inhoudelijke uitwerking van het netwerk. De ondertekening vond plaats in de Reinwardt Academie.

Delen