Sluitingsdatum voor aanmelding master Stedenbouw verlengd tot 1 juli 2016

Foto: Thomas Lenden

Gepubliceerd op

De Academie van Bouwkunst is een masteropleiding voor ontwerpers, door ontwerpers. Jonge, talentvolle studenten worden door gerenommeerde ruimtelijke vormgevers opgeleid tot architect, stedenbouwer of landschapsarchitect. In het vierjarig studieprogramma is de stad Amsterdam vaak het laboratorium. Afgestudeerden kunnen zich direct inschrijven in het architectenregister en krijgen de titel Master of Science.


De Academie van Bouwkunst is gevestigd in een rijksmonument in het centrum van Amsterdam. Openbare lezingen, workshops, manifestaties en tentoonstellingen zijn vaste onderdelen van het onderwijsprogramma. Het curriculum van de masteropleidingen bestaat uit zowel een binnenschools als een buitenschools programma. De helft van de studie bestaat uit ontwerponderwijs, de andere helft uit werkervaring via een relevant parttime dienstverband. Deeltijdwerk en deeltijdstudie (concurrent onderwijs) vullen elkaar aan in de opleiding tot architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect. De masteropleidingen, minors en cursussen worden tweetalig aangeboden. De voertaal bij alle collegereeksen is Engels.

Het diploma geeft afgestudeerden het recht op zelfstandige beroepsuitoefening van het beroep Architect, Stedenbouwkundige of Landschapsarchitect en voldoet aan de toelatingseisen van de verschillende registers die in de Wet op de Architectentitel geformuleerd zijn. De afgestudeerde heeft rechtstreeks toegang tot het Architectenregister en mag de titel Master of Science voeren.

De Academie van Bouwkunst stimuleert haar studenten om het maximale uit hun talenten te halen. Dit resulteert in een bijzonder hoog niveau en regelmatig wordt het werk van Academiestudenten bekroond met de Archiprix en andere prijzen.

Elk jaar studeren ongeveer 25 studenten af aan de Academie van Bouwkunst. Op de pagina Lichtingen kun je kennismaken met de afstudeerders die zelf hun werk presenteren, en bij het projectoverzicht kun je meer informatie vinden over onder meer Archiprix, workshops en onderzoek. Op Flickr, Vimeo en ISSUU zijn meer beelden, video’s en publicaties van de Academie van Bouwkunst te bekijken. Lees hier over de ervaringen van enkele oud-studenten.

Aanmelden en toelating
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating tot een van de masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst. Selectie vindt plaats op basis van de motivatie en het portfolio, indien nodig aangevuld met een gesprek. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, klik hier. De deadline voor aanmelding voor de master's Architectuur en Landschapsarchitectuur is verstreken. Voor de master Stedenbouw is de sluitingsdatum verlengd tot 1 juli 2016.

Delen