Studenten creëren tijdelijk Escher-landschap op strand Terschelling

Gepubliceerd op

Meer dan honderd studenten van de Academie van Bouwkunst en andere opleidingen hebben geholpen met het planten van circa 30.000 bosjes helmgras op het strand van Terschelling voor het project Windwerk, een initiatief van SLeM. Doel is een tijdelijk landschap te creëren als aanjager voor innovatieve duinvorming ten behoeve van klimaatadaptatie.

Windwerk is een tijdelijk en tot de verbeelding sprekend landschap dat als aanjager fungeert voor de ontwikkeling van het duinlandschap van Terschelling en de overige Waddeneilanden in Nederland, Duitsland en Denemarken. Honderd bij driehonderd meter is de op Escher geïnspireerde 'tekening' van helmgrasveldjes geworden. In de afgelopen weken heeft de wind door zandverplaatsing de tekening prachtig veranderd. Zo wordt het dynamische proces van duinvorming beleefbaar gemaakt. Natuurkrachten en menselijk handelen worden tot één beeld gesmeed.

Met Windwerk beoogt SLeM met de samenwerkende partijen de landschapsvormende processen van de duinen cultureel aan te jagen en onder de aandacht te brengen. Daarmee worden zowel het begrip en de schoonheid van de dynamische processen die het waddengebied en Terschelling doorlopend vormen en vervormen vergroot.

Als onderdeel van de voorbereidingen voor Oerol 2016 worden workshops georganiseerd waarbij geëxperimenteerd wordt met zand in relatie tot weerstand, water en wind. De bevindingen van de workshops worden gebruikt om verder vorm te geven aan het Windwerk project Oerol 2016.

Bekijk hier een timelapsefilmpje van de transformatie van Windwerk.

Delen